15 lat Ecco Holiday
Nasze biura infolinia 804 289 220 Całkowity koszt połączenia
wg stawki operatora

Ecco Travel - wyższy poziom egzotyki

  Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami do cen imprez turystycznych doliczana jest składka odprowadzana na TFG. Wysokość składki uzależniona jest od miejsca docelowego imprezy oraz rodzaju transportu i wynosi odpowiednio:

  15 PLN/os. – w przypadku imprez z wykorzystaniem lotów czarterowych

  13 PLN/os. – w przypadku imprez z wykorzystaniem tanich linii lotniczych, linii rejsowych i imprez z dojazdem własnym do krajów pozaeuropejskich

  10 PLN/os. – w przypadku imprez z wykorzystaniem tanich linii lotniczych, linii rejsowych, imprez autokarowych i z dojazdem własnym w Europie (za wyjątkiem imprez krajowych i do państw mających lądową granicę z Polską).

  Zasady funkcjonowania TFG określone są w rozdziale 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych dostępnej pod adresem:
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002361/U/D20172361Lj.pdf

  Treść Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dostępna jest pod adresem:
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002465/O/D20172465.pdf

  Aktualne promocje ET Szybki kontakt