Aktualne wymogi dla podróżujących

Sprawdź jakie warunki należy spełnić przed wyjazdem

Pokaż kierunki: wszystkie bez testu dla wszystkich bez testu dla zaszczepionych

TEST

Osoby zaszczepione są zwolnione z obowiązku okazywania testu Covid-19 oraz wykonywania testów po przylocie do Argentyny.

 

 

Osoby niezaszczepione oraz ozdrowieńcy nie muszą okazywać testu na Covid-19. Cudzoziemcy niezaszczepieni i nie w pełni zaszczepieni mogą wjechać do Argentyny. Władze argentyńskie zalecają im wykonanie testu w kierunku COVID-19 w ciągu 24 godzin po wjeździe do Argentyny.  

  

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR/FORMULARZ

Każda osoba wjeżdżająca do Argentyny (dotyczy to zarówno obywateli argentyńskich, jak i cudzoziemców) zobowiązana jest, w ciągu 48 godzin przed podróżą, do wypełnienia elektronicznego formularza (declaración jurada) na stronie Dirección Nacional de Migraciones.Brak obostrzeń wjazdowych. 

 TEST

Brak obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu na Covid oraz certyfikatu szczepień.

 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

Funkcjonuje w ramach obowiązkowej aplikacji monitorującej stan zdrowia – Tawakkalna.Brak obostrzeń wjazdowych. 18 kwietnia 2022 r. zniesiony został wymóg posiadania negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 oraz  certyfikatu szczepień przeciwko Covid-19 wobec osób przyjeżdżających do Australii z zagranicy. Na podróżnym spoczywa obowiązek spełnienia ewentualnych wymogów związanych z testowaniem wprowadzonych przez poszczególne linie lotnicze.

 

Przepisy różnią się w poszczególnych stanach i terytoriach, należy każdorazowo sprawdzić wymogi dotyczące ew. testowania w zależności od lotniska przylotu.Brak obostrzeń wjazdowych. TEST

Brak obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu na Covid.

 

 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

Podczas przekraczania granicy podróżujący muszą mieć zainstalowaną aplikację „Be Aware Bahrain”.TEST

Brak obostrzeń wjazdowych.  

TEST

Osoby zaszczepione są zwolnione z okazywania negatywnego wyniku testu na Covid-19. 

 

 

 

Pozostałe osoby nie mogą wjechać na teren Brazylii. 

 

Podróżni są zobowiązani do przedstawienia ważnego międzynarodowego zaświadczenia o pełnym szczepieniu przeciwko COVID-19 przy użyciu zatwierdzonej szczepionki. Ostatnia dawka musi być podana co najmniej 14 dni przed wyjazdem. Certyfikat musi być w języku angielskim, portugalskim lub hiszpańskim i może być drukowany lub w formie cyfrowej, wyłącznie w formacie kodu QR nie będzie akceptowane. Istnieją zwolnienia dla niezaszczepionych obywateli i rezydentów. Zatwierdzone szczepionki obejmują te zatwierdzone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pełne szczegóły można znaleźć na https://www.gov.br/anvisa/pt-br/english/updates/guidance-for-travelers-new-rules-for-entering-brazil

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

 TEST

Brak obostrzeń wjazdowych. 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, należy wypełnić formularz deklaracji zdrowia na stronie: https://entercroatia.mup.hr/TEST

Cypr zniósł wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19.

 

Nie ma obowiązku wykonywania testów, przedkładania certyfikatów szczepienia, wypełniania formularza lokalizacyjnego.

 

Od piątku (8.07) na Cyprze powraca obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych dla osób powyżej 12 roku życia.
Nieprzestrzeganie zasad może skutkować grzywną.

 

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

 TEST

Brak obostrzeń wjazdowych. 

Obowiązek noszenia maseczek ochronnych w zamkniętej przestrzeni publicznej oraz w środkach transportu publicznego na terenie całej Czarnogóry. Noszenie maseczek na zewnątrz nie jest wymagane pod warunkiem przestrzegania dystansu społecznego min. 2 metry.Republika Czeska zniosła wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19 oraz wypełniania formularza lokalizacyjnego dla osób podróżujących z krajów UE (w tym z Polski) do Czech - brak obowiązku wykonywania testów, przedkładania zaświadczeń, wypełniania formularza lokalizacyjnego.TEST

Nie jest wymagany.

 

Tranzyt przez Niemcy

Wraz z wejściem w życie V rozporządzenia o zmianie Rozporządzenia o zasadach wjazdu w związku z wirusem Corona, z dniem 1 czerwca 2022 przy wjeździe do Niemiec podróżni nie są zobowiązani do posiadania zaświadczenia o zaszczepieniu lub zaświadczenia ozdrowieńca lub negatywnego wyniku testu. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31.08.2022 i dotyczy podróżnych przybywających z:

- krajów Unii Europejskich

- Islandii , Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu

- innych krajów, z których wjazd jest możliwy na podstawie oceny epidemicznej UE: Lista krajów

Podróżni z pozostałych krajów powinni posiadać zaświadczenia o zaszczepieniu (szczepionki dopuszczone w Unii Europejskiej lub inne uznane przez WHO) lub zaświadczenia ozdrowieńca lub negatywny wyniku testu.

Wyjątek: wjazd z obszaru mutacji wirusa (aktualnie nie ma ustanowionych takich obszarów).

W przypadku wjazdu z obszaru mutacji obowiązują uprzednio ustalone zasady zgłoszenia podróży, przedstawienia wyniku testu nukleinowego oraz zasada 14 dniowej kwarantanny.

Zaprzestano stosowania klasyfikowania obszarów wysokiego ryzyka.

 

Obywatele UE oraz obywatele Liechtensteinu, Szwajcarii, Norwegii i Islandii oraz członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, dzieci poniżej 18 roku życia, rodzice dzieci poniżej 18 roku życia) są zwolnieni z ograniczeń wjazdowych.

 

To samo dotyczy obywateli krajów spoza UE, którzy posiadają aktualne zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego z kraju UE lub strefy Schengen oraz członków ich najbliższej rodziny, o ile przestrzegają przepisów paszportowych i wizowych.

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, Koniecznie jest wypełnienie formularza na stronie https://eticket.migracion.gob.do/. Formularz można wypełnić w dowolnym momencie przed podróżną lecz koniecznie trzeba mieć kod QR na urządzeniu elektronicznym lub w formie papierowej ze sobą w dniu wylotu do okazania na lotnisku.TEST

Brak obowiązku przestawiania negatywnych wyników testu Covid-19 oraz certyfikatu szczepień. 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach, obowiązkowo na transferach i podczas kwaterowania, zalecane również w restauracjach hotelowych.

KOD QR / FORMULARZ

Na pokładach samolotów lecących do Egiptu rozdawane są formularze lokalizacyjne, które należy przekazać służbom po wyjściu z samolotu. 

ZASADY WJAZDU DO ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH:

 

1.Ważne zaświadczenie/certyfikat o wykonaniu szczepienia potwierdzające, że podróżny jest w pełni zaszczepiony szczepionką zatwierdzoną przez WHO lub Zjednoczone Emiraty Arabskie (pełne szczepienie to 2 dawki szczepionki; 3 dawka, czyli dawka przypominająca przedłuża ważność certyfikatu o kolejne 9 miesięcy po upływie 14 dni od daty zaszczepienia). Zaświadczenie/certyfikat musi posiadać kod QR.

ALBO

2.Ujemny wynik testu na obecność Covid-19  przeprowadzanego metodą reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT‑PCR). Zaświadczenie o wyniku testu RT‑PCR musi być wydane przez upoważnioną placówkę w kraju wylotu pasażera w ciągu 48 godzin od momentu pobrania próbki do badania. Zaświadczenie musi zawierać kod QR.

ALBO

3.Ważne zaświadczenie lekarskie wydane przez odpowiednie władze krajowe potwierdzające przebycie Covid-19 (uzyskanie statusu ozdrowieńca) wystawione na co najmniej 1 miesiąc przed datą przylotu do Dubaju. Zaświadczenie musi zawierać kod QR.

 

Pasażer może zostać poproszony o wykonanie testu PCR po przylocie na lotnisko w Dubaju i poddaniu się kwarantannie do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu. W przypadku pozytywnego wyniku testu pasażer musi postępować zgodnie z wytycznymi odpowiedniej instytucji ds. zdrowia publicznego w Dubaju.

 

==================================================

ABU DHABI

 Wymagane wypełnienie rejestracji podróży 

https://smartservices.icp.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/registerArrivals

 • Ważny negatywny wynik testu COVID 19 PCR wydany w ciągu 48 godzin po pobraniu próbki i wystawiony przez zatwierdzonego świaczeniodawcę opieki zdrowotnej z kodem QR.
 • Ważne zaświadczenie o szczepieniu sstwierdzające, że pasażer jest w pełni zaszczepiony szczepionką zatwierdzoną przez WHO lub Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) i zawierające kod QR.

 

 

Należy pamiętać, że drukowane lub cyfrowe wyniki testu PCR lub zaświadczenia o szczepieniu przeciw Covid są akceptowane w języku angielskim lub arabskim i muszą zawierać kod QR. Certyfikaty SMS nie są akceptowane. Wyniki testu PCR w kierunku COVID-19 lub zaświadczenia o szczepieniu przeciw Covid w innych językach są dopuszczalne, jeśli można je potwierdzić w punkcie wyjazdu. Np. zaświadczenie w języku polskim będzie akceptowany tylko na lotnisku w Polsce.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

Wymagany wypełniony formularz zdrowia.Formularz zdrowiaOd 1 sierpnia 2022 roku nie musisz okazywać paszportu sanitarnego/unijnego certyfikatu Covid-19 przy wjeździe do Francji.

Podróże do departamentów i terytoriów zamorskich

Jeśli podróżujesz do departamentów i terytoriów zamorskich Francji, od 1 sierpnia 2022 roku nie musisz okazywać ani paszportu sanitarnego/unijnego certyfikatu ani negatywnego wyniku testu.

Należy pamiętać, iż zależnie od sytuacji epidemicznej, lokalne władze mogą wprowadzić nowe ograniczenia.TEST

 

Brak obostrzeń wjazdowych.TEST

 

Od 20.06 każda osoba przylatująca do Gruzji nie musi przedstawiać zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR oraz zaświadczenia o szczepieniu. Brak obostrzeń wjazdowych. TEST

Za osobę zaszczepioną uważana jest osoba, która przyjęła wszystkie zalecane dawki szczepionki zatwierdzonej przez WHO (jedna lub dwie dawki), a od ostatniej dawki minęło min. 14 dni.

Zaświadczenie potwierdzające szczepienie musi być sporządzone w języku angielskim. W przypadku gdy certyfikat jest sporządzony w innym języku, należy dołączyć tłumaczenie na język angielski (zaleca się posiadanie tłumaczenia przysięgłego).

 

Wymogi wobec osób zaszczepionych

Testy przed przyjazdem

Osoby w pełni zaszczepione zwolnione są z obowiązku wykonania testu RT-PCR przed podróżą. Certyfikat szczepienia w języku angielskim należy dołączyć w formacie pdf do deklaracji dotyczącej stanu zdrowia wypełnianej na stronie: https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration.

 

Osoby niezaszczepione oraz odzrowieńcy

Testy przed przyjazdem

Zaświadczenie lekarskie w języku angielskim stwierdzające negatywny wynik testu RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem.

 

Dzieci do 5. roku życia zwolnione są z obowiązku przeprowadzenia testu zarówno przed podróżą jak i po przylocie do Indii. W przypadku odnotowania u nich symptomów COVID-19, podlegają kwarantannie domowej zgodnie z ustalonym protokołem.

 

 

 

Formularz lokalizacyjny

Wszystkie osoby przylatujący]e do Indii zobowiązane są do wypełnienia deklaracji dotyczącej swojego stanu zdrowia. Aktualny formularz jest dostępny pod linkiem: https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration.Przy wjeździe na Bali wymagane jest:

-Unijny Certyfikat Szczepienia z kodem QR.

-Wiza - przywrócono obowiązek wizowy dla obywateli Polski. 

-Przed wyjazdem zainstaluj aplikację PEDULI LINDUNGI APP (pobierz ze sklepu Google lub Apple)

-Deklaracja celna wypełniona online przed wylotem z Polski na stronie https://bcngurahrai.beacukai.go.id/ecd/?h=beranda .

Realizacja tylko dla osób zaszczepionych! 

Dzieci poniżej 12 lat są zwolnione ze szczepienia - jeśli rodzice są zaszczepieni.TEST

Obostrzenia obowiązywały do 25 lutego 2022r, po tej dacie zostały zniesione wszelkie obostrzenia związane z Covid-19 w Republice Islandii. TEST

Od 21.05 Izrael znosi konieczność wykonania testów zarówno przed wylotem z Polski, jak również po przylocie na terytorium Izraela zarówno dla osób zaszczepionych jak i niezaszczepionych.

Wymagane do Izreala ubezpieczenie zapewnia Ecco Holiday w cenie pakietu. 

KOD QR/FORMULARZ


Nie więcej niż 48h przed podróżą (ale lepiej wcześniej niż później) należy wypełnić formularz on-line.

 TEST

Brak wymogów wjazdowych.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

 TEST

Osoby, które są zaszczepione na  COVID-19 trzema dawkami szczepionki, od 7 września 2022 r. zwolnione są z obowiązku wykonywania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 przed wylotem z Polski do Japonii.

W tym celu konieczne jest okazanie certyfikatu dot. zaszczepienia na COVID-19. Więcej informacji na temat akceptowanych certyfikatów znajduje się na stronie japońskiego Ministerstwa Zdrowia: https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/border_vaccine.html

 

Pozostałe osoby muszą uzyskać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS CoV-2 zrobionego w ciągu 72 godzin przed wylotem. Wynik testu musi znajdować się na stosownym formularzu:

- informacja: https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/border_test.html

- formularz: https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf

 

Dzieci do lat 18 podróżujące z trzykrotnie zaszczepionymi rodzicami lub opiekunami – są również zwolnione z obowiązku wykonywania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 przed wylotem do Japonii.

Wynik testu musi znajdować się na stosownym formularzu (do pobrania ze strony: https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html).

 MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach. W zależności od regionu obowiązują mniej lub bardziej ścisłe obostrzenia/ograniczenia. 

 Wszyscy przylatujący do Jordanii, mają obowiązek:
zarejestrowania się na stronie https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ celem uzyskania kodu QR. Kod QR należy okazać przy stanowisku nadania bagażu. Osoby bez kodu QR nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu. Z obowiązku rejestracji zwolnione są dzieci poniżej 5 roku życia.
- posiadania ubezpieczenia z klauzulą pokrywającą koszty leczenia COVID 19;

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK,
konieczne jest wypełnienie formularza, znajdującego  się w linku: https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/KAMBODŻA:

Przed przylotem wymagane są:

-certyfikat Covid (2 dawki), ważność: rok od 14. dnia po ostatniej dawce

-wizaWAŻNE! W WYCIECZKACH OBJAZDOWYCH MOGĄ UCZESTNICZYĆ JEDYNIE OSOBY ZASZCZEPIONE!

 

Od 1 października 2022 nie jest wymagany negatywny wynik testu, szczepienia oraz przebycia Covid-19.

Formularz ArriveCAN również nie jest wymagany. W przypadku przylotów na międzynarodowe lotniska Toronto, Vancouver oraz Montreal można używać ArriveCAN, aby wypełnić deklaracje Advance CBSA.

https://travel.gc.ca/travel-covid

 TEST

Osoby przylatujące zobowiązane są do:

- wypełnienia online karty imigracyjnej przed wyjazdem na Curacao, karta dostępna jest na stronie: www.dicardcuracao.com

- w ciągu 48 godzin przed wylotem wypełnienia karty lokalizacyjnej i posiadanie wydrukowanego dokumentu przy sobie, dokument dostępny jest na stronie: www.dicardcuracao.com

- okazania negatywnego wyniku testu PCR COVID-19 wykonanego na 48 godzin przed wylotem lub negatywnego wyniku testu antygenowego wykonanego na 24 godziny przed wylotem, wynik musi być w języku angielskim i musi zostać wgrany na stronę: www.dicardcuracao.com (Uwaga: testy PCR oparte na próbkach Gargle, badaniu śliny lub krwi nie są akceptowane).

- wszyscy podróżujący z krajów UE wysokiego ryzyka (Polska), zobowiązani do okazania negatywnego wyniku testu PCR COVID-19 wykonanego na 48 godziny przed wylotem lub negatywnego wyniku testu antygenowego wykonanego na 24 godziny przed wylotem, wynik musi być w języku angielskim i musi zostać wgrany na stronę: www.dicardcuracao.com (Uwaga: testy PCR oparte na próbkach Gargle, badaniu śliny lub krwi nie są akceptowane). Szczepienie nie zwalnia z wykonania testu.

- podróżujący z krajów UE wysokiego ryzyka (Polska), którzy zostali w pełni zaszczepieni ponad 2 tygodnie przed wyjazdem i mogą to wykazać za pomocą unijnego certyfikatu mogą zostać zwolnieni z testu antygenowego trzeciego dnia po przybyciu na Curacao. Osoby te powinny przesłać kod  QR certyfikatu unijnego przed wyjazdem za pomocą strony www.didcuracao.com Osoby nie zaszczepione są zobowiązane do wykonania w lokalnym laboratorium testu antygenowego w 3 dniu pobytu na wyspie. Umówienie wizyty w celu wykonania testu oraz jej opłacenie wymagane jest jeszcze przed wylotem. Wszyscy pasażerowie otrzymają wiadomość email wraz z wstępnym potwierdzeniem wizyty, zawierającą numer rezerwacji  z witryną lokalnego laboratorium i instrukcjami, po wypełnieniu karty lokalizacyjnej (Passenger Locator Card – PLC). Podróżujący powinien kliknąć łącze internetowe, aby uzyskać dostęp do strony lokalnych laboratoriów i sprawdzić, które laboratorium jest dostępne, aby zarezerwować test antygenowy trzeciego dnia po przybyciu.Podróżujący wybiera preferowane laboratorium, przedział czasowy i płaci za test.Po dokonaniu rezerwacji i potwierdzeniu płatności za wizytę na badanie antygenowe, lokalne laboratorium wysyła e-mail z potwierdzeniem.Wysyłany jest kolejny e-mail z potwierdzeniem, zawierający oficjalny dokument PLC. Za lokalny test antygenu można zapłacić wyłącznie kartą kredytową z logo Visa lub MasterCard.

 

Test antygenowy wykonywany trzeciego dnia pobytu nie zastępuje obowiązkowych testów PCR.

 

Obowiązek wykonania testów nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia jeśli nie wykazują symptomów infekcji COVID-19

 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, należy na 48 godzin przed wylotem wypełnić online kartę imigracyjną oraz lokalizacyjną. Karty dostępne są na stronie: www.dicardcuracao.com. Wydrukowane dokumenty należy posiadać przy sobie podczas całego pobytu.TEST
TAK, obowiązkowy

1. Podróżni, którzy zostali w pełni zaszczepieni szczepionką zatwierdzoną przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego lub którzy otrzymali jedną z warunkowo zatwierdzonych szczepionek:
​Z kwarantanny zwolnione będą następujące kategorie:​
- podróżni w wieku 12 lat i starsi.
- dzieci poniżej 11 roku życia w towarzystwie jednego lub obojga rodziców/członków rodziny, którzy są w pełni zaszczepieni.

Przed przyjazdem:
- przeprowadź test PCR z wynikiem ujemnym w ciągu 72 godzin przed przyjazdem do Kataru (wszystkie grupy wiekowe).
- dzieci w wieku 3 lat i poniżej towarzyszące jednemu lub obojgu rodzicom, którzy są w pełni zaszczepieni, są zwolnieni.
- pasażerowie ze szczepionką warunkowo certyfikowaną muszą wykonać test przeciwciał serologicznych przed przybyciem do Kataru, a jeśli pasażer nie może wykonać testu w kraju wylotu, musi przejść kwarantannę hotelową przez 7 dni.
Po przyjeździe:
- należy pobrać i aktywować aplikację Ehteraz na swoich urządzeniach mobilnych (szczegóły poniżej)

2. Podróżni, którzy nie zostali w pełni zaszczepieni lub którzy nie uzupełnili wymaganych dawek szczepionki:​
- ta grupa (w każdym wieku) zostanie poddana kwarantannie hotelowej przez 7 dni po przybyciu do kraju.
- następujące kategorie zostaną poddane kwarantannie domowej przez 7 dni po przybyciu do kraju: podróżni posiadający wcześniej wydane wizy rodzinne, aby odwiedzić jednego z ich krewnych pierwszego stopnia mieszkających w Katarze (pod warunkiem, że przedstawią dowód związku i krajowe dane adresowe).

Przed przyjazdem:
- przeprowadź negatywny test PCR w ciągu 72 godzin przed przyjazdem do Kataru (wszystkie grupy wiekowe).
Po przyjeździe:
- szybki test antygenowy jest wymagany siódmego dnia kwarantanny, a osoba zostanie wypuszczona siódmego dnia, jeśli wynik testu na COVID-19 będzie ujemny,

Miejsca do szybkiego testowania antygenów:
- w przypadku kwarantanny hotelowej: w hotelu kwarantanny.
- w przypadku kwarantanny domowej: prywatne kliniki/szpitale zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego do przeprowadzenia tego badania.
- szybki autotest antygenu nie będzie akceptowany​

Po przylocie należy pobrać i aktywować aplikację Ehteraz na swoich urządzeniach mobilnych

Zasady aplikacji Ehteraz:
- pasażerowie przybywający do Kataru muszą pobrać i aktywować aplikację Ehteraz na swoich urządzeniach mobilnych po przybyciu do portów wejściowych Kataru. W tym celu podróżny musi posiadać:
1. karta SIM od jednego z katarskich dostawców usług (Ooredoo lub Vodafone) lub międzynarodowa karta SIM.
2. mobilne połączenie internetowe.
3. smartfon powinien obsługiwać system Android 6, nowsze wersje lub IOS 13.5 i nowsze wersje.
4. pobierz i zainstaluj aplikację na telefonie komórkowym za pośrednictwem Google Play, Apple App Store lub dowolnej wyszukiwarki internetowej.
5. karty SIM i smartfony można kupić na międzynarodowym lotnisku Hamad i na przejściu granicznym Abu Samra, jeśli pasażer nie posiada ich przed przyjazdem.​

 

Szczepienie ważne jest:

-przez 9 miesięcy od 14. dnia po podaniu drugiej dawki lub dawki przypominającej szczepionkami Pfizer, Moderna, Astra Zeneca.

-przez 9 miesięcy od 2 tygodni po pierwszej dawce szczepionki Jansen&Jansen lub przez 9 miesięcy od 7. dnia po otrzymaniu dawki przypominającej szczepionki Jansen&Jansen COVID-19.

 

 TEST

Osoby w pełni zaszczepione nie muszą posiadać negatywnego wyniku testu PCR.

Podróżni z RPW, Botswany, Zimbabwe, Malawi, Eswatini, Lesotho, Namibii, Mozambiku, Zambii, Ghany i Nigerii poddawani są bezpłatnym testom antygenowym przy wjeździe do Kenii.

Osoby niezaszczepione z powodów zdrowotnych muszą posiadać negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed podróżą (nie dotyczy dzieci poniżej 5 lat).

Wyniki testu muszą być wprowadzone na stronę www.globalhaven.org

Osoby, których stan zdrowia nie pozwala na przyjęcie szczepienia powinny przedstawić zaświadczenie  potwierdzające powód, dla którego szczepionka nie może być przyjęta.

Osoby niezaszczepione będą poddawane testom antygenowym po przyjeździe na własny koszt (30 USD). W wypadku pozytywnego wyniku testu antygenowego konieczne będzie wykonanie testu PCR także na własny koszt (50 USD) oraz poddanie się samoizolacji. Nie dotyczy dzieci poniżej 5 lat.

Od 16 stycznia 2022 r. do Kenii mogą wjeżdżać  osoby, które przeszły COVID-19 lub otrzymały osocze rekonwalescencyjne w ostatnich 90 dniach. Należy przedstawić zaświadczenie w języku angielskim potwierdzające wyzdrowieniu w ciągu ostatnich 90 dni. Zaświadczenie musi być wydane przez uznaną instytucję medyczną.

Wszystkie osoby przyjeżdżające do Kenii muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed podróżą.

Wyniki testu muszą być wprowadzone na stronę www.globalhaven.org

 

Lista krajów, z których pasażerowie zwolnieni są z kwarantanny jest dostępna na stronie: https://www.kcaa.or.ke/covid-19/quarantine-exempted-states

Polska jest jednym z tych krajów.

14-dniowa kwarantanna obowiązuje wszystkich podróżnych z objawami podobnymi do grypy, które wystąpiły przy wjeździe lub w ciągu 14 dni od przylotu.

 

Osoby, które miały pozytywny  wynik testu antygenowego po przyjeździe  będą izolowane w ośrodkach Ministerstwa Zdrowia przez 10 dni, na własny koszt. Zwolnienie z izolacji po negatywnym wyniku testu PCR.

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK,

Formularz lokalizacyjny znajduje się na stronie: http://bit.ly/covid19moh

Przy wjeździe należy okazać wygenerowany kod QR

 Od 1 kwietnia 2022 r. osoby w pełni zaszczepione, które zarejestrowały swoją historię szczepień w systemie Quarantine COVID19 Defence (Q-Code) przed podróżą do Korei będą zwolnione z kwarantanny po przekroczeniu granicy.

W Korei Południowej uznawane są wszystkie szczepionki dopuszczone do obrotu przez WHO.

Szczepienie uważa się za zakończone po 14 dniach od przyjęcia ostatniej dawki. Po upływie 180 dni szczepienie przestaje być ważne. Za osoby w pełni zaszczepione uważa się także osoby, które przyjęły dawkę przypominającą szczepionki (tzw. booster shot). 

Konieczność wykonania testu PCR przed wjazdem do Korei dotyczy wszystkich podróżujących, niezależnie od statusu zaszczepienia (wyjątek stanowią dzieci poniżej 6 r.ż.).

Niezależnie od statusu zaszczepienia wszyscy obcokrajowcy podróżujący do Korei zobowiązani są do posiadania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 48h przed wylotem. Zaświadczenie powinno być wydrukowane, sporządzone w j. angielskim i zawierać informacje jak: imię i nazwisko (tak jak w paszporcie), data urodzenia, metoda wykonania testu, data wykonania testu, data wydania zaświadczenia, nazwa placówki w której wykonano test, wynik testu.

Dzieci poniżej 6 lat są zwolnione z obowiązku posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku COVID przed przekroczeniem granicy Korei.TEST

Brak wymogu okazywania testu oraz szczepień na Covid-19. 

 

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.Wszyscy podróżujący muszą przedstawić zaświadczenie o szczepieniu (kompletny harmonogram dawek szczepień), a także mieć negatywny wynik testu PCR przeprowadzony w ciągu 72 godzin od wylotu.

Dzieci poniżej 12 roku życia mogą wjechać na Kubę bez ograniczeń

 

 

Tylko czartery i lot bezpośredni są z powyższych wymagań zwolnione.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Turystyki Republiki Kuby:

https://www.mintur.gob.cu/preparacion-del-sector-del-turismo-para-la-reapertura-de-fronteras/

https://www.mintur.gob.cu/protocolos-sanitarios-para-viajeros-a-partir-del-7-de-noviembre/Osoby w pełni zaszczepione posiadające certyfikat w języku angielskim są zwolnione z obowiązku okazania negatywnego testu. 

Osoby niezaszczepione muszą wykonać test RT-PCR najwcześniej 72 godziny przed lądowaniem na Madagaskarze. Należy zabrać ze sobą negatywny test w formie papierowej lub na urządzeniu mobilnym w języku angielskim. 

 TEST

Podróżni nie muszą okazywać negatywnego wyniku testu na Covid-19. Nie jest wymagane również posiadanie świadectwa szczepienia na Covid-19. 

 

Obowiązkowa kwarantanna została zniesiona. 

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK,
w ciągu 96h przed wylotem oraz ponownie przed powrotem z Malediwów Klienci zobowiązani są do wypełnienia deklaracji zdrowotnej na stronie:
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd. Deklarację należy wydrukować i zabrać dla każdego uczestnika. 

  Link do filmu z instrukcją jak wypełnić formularz: https://imuga.immigration.gov.mv/ethd

TEST

Na Maltę mogą podróżować osoby z dowolnego kraju. Obecnie nie ma wymagań dotyczących podróży COVID‑19 w odniesieniu do wjazdu na Maltę.Pasażerowie lecący do Maroka muszą przedstawić negatywny wynik testu RT-PCR wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem (w j. angielskim) lub ważny Unijny Certyfikat Szczepienia poświadczający przyjęcie pełnego cyklu szczepienia przeciw COVID-19 (w j. angielskim)

Ważny Unijny Certyfikat Szczepienia oznacza przyjęcie 3 dawek (w przypadku J&J 2 dawek) lub jeżeli od przyjęcia drugiej dawki nie minęło więcej niż 4 miesiące (w przypadku J&J 1 dawki)

Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z przedstawiania testu PCR/Unijnego Certyfikatu Szczepienia.

Wszyscy pasażerowie muszą wypełnić formularz ze strony https://www.onda.ma/form.php.
Formularz należy wypełnić i wydrukować dla każdej osoby podróżującej, także dla dzieci bez względu na wiek.

Potwierdzenie powyższego na tych stronach:

https://www.visitmorocco.com/pl/informacje-praktyczne/covid-19-travel-safely-to-morocco
https://www.onda.ma/en/I-am-passenger/Traveller-Guide/Coronavirus-Passenger-informationTEST

Niezaszczepieni podróżujący z Polski muszą okazać negatywny wynik testu Test RT-PCR (NAAT) lub antygenowy (z szybkim wynikiem) wykonanego maks. na RT-PCR (NAAT) przez 72 godz., test antygenowy (z szybkim wynikiem) przez 48 godz. przed wylotem na Martynikę. W pełni zaszczepieni podróżujący z zatwierdzonym świadectwem szczepień nie muszą przedstawiać negatywnego wyniku testu na COVID-19.   Dzieci w wieku 0-12 lat są zwolnione z wymogu testu.

 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, Należy wypełnić i posiadać zaświadczenie o podróży międzynarodowej. Druk wysyłamy wraz z informacją wylotową, przed podróżą. Dokument należy wydrukować, czytelnie wypełnić i zabrać ze sobą na lotnisko.TEST

Testy oraz szczepienia na Covid nie są wymagane. 

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach

FORMULARZ

wypełniony formularz ze strony https://safemauritius.govmu.org/. Formularz wypełniamy najwcześniej 72h przed wylotem. Wygenerowany dokument trzeba wydrukować i zabrać ze sobą. 

 TEST

Tranzyt przez Niemcy:

W celu rozpoczęcia podróży do/przez Niemcy niezbędne jest okazanie "potwierdzenia/ certyfikatu zdrowia", tj.: negatywnego wyniku testu (zalecane), potwierdzenia szczepienia lub potwierdzenia wyzdrowienia.

- potwierdzenie negatywnego wyniku antygenowego/PCR:
dowodem testu jest negatywny wynik testu antygenowego w formie papierowej lub cyfrowej (nie może być to zdjęcie formy papierowej), który został wykonany maksymalnie 48 godzin przed wylotem lub negatywny wynik testu PCR (nie może być to zdjęcie formy papierowej), który musiał zostać wykonany mniej niż 48 godziny przed wylotem. Akceptowane są certyfikaty testów w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim. W przypadku wjazdu z obszaru mutacji wirusa, test antygenowy może być datowany maksymalnie na 24 godziny przed wylotem.
- potwierdzenie szczepienia:

 

potwierdzenie kompletnego szczepienia ochronnego przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzonego dwoma lub kilkoma dawkami szczepionek wymienionych przez Instytut Paula Ehrlicha w Internecie pod adresem https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 i upłynęło co najmniej 14 dni od ostatniego wymaganego szczepienia. Potwierdzenie szczepienia przyjmowane jest w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim w formie papierowej lub cyfrowej (nie może być to zdjęcie formy papierowej). Potwierdzenie powinno zawierać m. in. takie dane jak imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę urodzenia, datę przyjęcia ostatniej dawki, nazwę szczepionki, organ wydający dokument. Osoba, która jednorazowo przyjęła preparat Janssen (Johnson & Johnson) od dnia 15.01.2022 nie jest uznawana za zaszczepioną. W celu uznania za osobę zaszczepioną konieczne jest przyjęcie drugiej dawki (Johnson & Johnson, lub Pfizer lub Moderna).

Na lot powrotny test można wykonać w jednym z wielu punktów medycznych w Meksyku. 

Więcej szczegołów na storonie:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

 Osoby zaszczepione

Kto jest uważany za osobę zaszczepioną?

Szczepienie nie jest warunkiem wjazdu na teren Mongolii.

W Mongolii osobą zaszczepioną jest osoba, która otrzymała 3 dawki szczepień, a od przyjęcia przez nią ostatniej dawki minęło 14 dni.

Polska i Mongolia jak dotąd nie ustaliły zasad wzajemnej uznawalności szczepień. W praktyce w miejscach publicznych, gdzie sprawdzane są certyfikaty szczepień, europejski „paszport covidowy” jest uznawany.

Mongolia dopuściła do użytku preparaty następujących producentów:

·         Moderna

·         Pfizer/BioNTech

·         Gamaleya – Sputnik V, Sputnik Light

·         Oxford/AstraZeneca – Vaxzevria

·         Sinopharm – Vero Cell

Jaki jest status osób nie w pełni zaszczepionych?

Osoby nie w pełni zaszczepione oraz osoby przed upływem okresu 14 dni karencji po szczepieniu nie mają statusu osoby zaszczepionej i traktowane są jak osoby niezaszczepione.

Wymogi wobec osób zaszczepionych

Testy przed przyjazdem

Wszyscy podróżni podlegają obowiązkowi wykonania testów PCR na 72 godz. przed wylotem do Mongolii (licząc od momentu opuszczenia pierwszego miejsca wylotu). Zalecamy uzyskanie wyniku testu w języku angielskim.

Testy po przyjeździe

Wszyscy podróżni mają obowiązek wykonać test PCR na obecność COVID-19 po przylocie na terytorium Mongolii. Test wykonuje się bezpośrednio po przylocie, na lotnisku w Ułan Bator. Jeśli wynik testu PCR jest pozytywny, dana osoba jest kierowana na izolację/leczenie.

Test PCR jest wymagany również przed wylotem z Mongolii, niezależnie od linii lotniczej i kierunku podróży. Test należy wykonać we własnym zakresie na 72 godz. przed przyjazdem na lotnisko.

 

Osoby niezaszczepione

Testy przed przyjazdem

Wszyscy podróżni podlegają obowiązkowi wykonania testów PCR na 72 godz. przed wylotem do Mongolii (licząc od momentu opuszczenia pierwszego miejsca wylotu). Zalecamy uzyskanie wyniku testu w języku angielskim.

Testy po przyjeździe

Wszyscy podróżni mają obowiązek wykonać test PCR na obecność COVID-19 po przylocie na terytorium Mongolii. Test wykonuje się bezpośrednio po przylocie, na lotnisku w Ułan Bator. Jeśli wynik testu PCR jest pozytywny, dana osoba jest kierowana na izolację/leczenie.

 

 

Ozdrowieńcy

Testy przed przyjazdem

Wszyscy podróżni podlegają obowiązkowi wykonania testów PCR na 72 godz. przed wylotem do Mongolii (licząc od momentu opuszczenia pierwszego miejsca wylotu). Zalecamy uzyskanie wyniku testu w języku angielskim.

Testy po przyjeździe

Wszyscy podróżni mają obowiązek wykonać test PCR na obecność COVID-19 po przylocie na terytorium Mongolii. Test wykonuje się bezpośrednio po przylocie, na lotnisku w Ułan Bator. Jeśli wynik testu PCR jest pozytywny, dana osoba jest kierowana na izolację/leczenie.

Jeśli jesteś ozdrowieńcem i Twój wynik testu PCR jest pozytywny, powinieneś okazać certyfikat świadczący o zachorowaniu nie wcześniej niż 3 miesiące przed przyjazdem.

 

Formularz lokalizacyjny

Formularz lokalizacyjny wypełnia się na przejściu granicznym. Wymagane jest podanie numeru telefonu do kontaktu.TEST

Osoby zaszczepione są zwolnione z obowiązku okazania negatywnego testu PCR. 

 

Osoby niezaszczepione muszą okazać negatywny test PCR wykonany na 72godz przed wylotem. 

Nagatywny wynik testu musi zostać uzyskany z Trusted Travel Platform albo zostać zweryfikowany w systemie Global Haven.

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

W dniu 15.01.2022r rząd wprowadził elektroniczny system weryfikacji wyników testów na COVID „Trusted Travel System”. Jedynie zaświadczenia uzyskane za pośrednictwem platformy lub zweryfikowane przez systemy Global Haven będą uznawane przy wjeździe i wyjeździe z Namibii.TEST

Za osobę zaszczepioną uważana jest osoba, która przyjęła wszystkie zalecane dawki szczepionki zatwierdzonej do użycia w Nepalu: BioNTech Pfizer, CoronaVac., Johnson & Johnson, Moderna, Oxford, AstraZeneca, Sinopharm BBIBP, Sputnik, Covaxin, a od ostatniej dawki minęło min. 14 dni.

Zaświadczenie potwierdzające szczepienie musi być sporządzone w języku angielskim. W przypadku gdy certyfikat jest sporządzony w innym języku, należy dołączyć tłumaczenie na język angielski (zaleca się posiadanie tłumaczenia przysięgłego).

 

Osoby w pełni zaszczepione zwolnione są z obowiązku wykonywania testu przed przyjazdem do Nepalu. Konieczne jest okazanie certyfikatu szczepienia w języku angielskim. Brak kwarantanny dla w pełni zaszczepionych osób. Możliwość poddania kwarantannie osób wykazujących symptomy COVID-19.

Pamiętaj żeby przed wylotem sprawdzić również wymagania linii lotniczych.

 

Osoby niezaszczepione

Zaświadczenie lekarskie w języku angielskim stwierdzające negatywny wynik testu na obecność COVID-19 wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem do wyboru (akceptowane RT PCR, True NAAT, Gene Xpert).

Pamiętaj żeby przed wylotem sprawdzić również wymagania linii lotniczych.

Brak kwarantanny dla osób z negatywnym wynikiem testu wykonanego przed przylotem. Możliwość poddania kwarantannie osób wykazujących symptomy COVID-19.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR/FORMULARZ

Obowiązek wypełnienia formularza online zarówno przed wjazdem do Nepalu jak i przed wyjazdem opuszczeniem kraju. Oba formularze – International Online Arrival Form i International Online Departure Form dostępne są na stronie internetowej: https://www.ccmc.gov.np/TEST

Władze Omanu zniosły wszelkie obostrzenia związane z wjazdem do kraju, a także niemal wszystkie restrykcje dotyczące funkcjonowania w kraju, za wyjątkiem obowiązku noszenia maseczek w niektórych miejscach publicznych.TEST

Przy wjeździe podróżni powinni posiadać negatywny wynik testu PCR lub na przeciwciała na obecność COVID-19, wykonanego najpóźniej na 72 godziny przed przylotem. Podróżni nie posiadający badania zostaną poddani szybkiemu testowi na lotnisku (koszt 50 USD). Czas oczekiwania na wynik zazwyczaj trwa ok. pół godziny.

Podróżujący z krajów wysokiego ryzyka tj. Stanów Zjednoczonych, Kuby, Gwatemali, Kostaryki, Gujany Francuskiej, Wielkiej Brytanii, Grecji, Gruzji, Estonii, Serbii, Macedonii, Czarnogóry, Azerbejdżanu, Izraela, Malezji, Mongolii, RPA, Gwinei Bissau, Tunezji i Fidżi, niezaszczepieni lub z niepełnym harmonogramem szczepień, muszą przestrzegać obowiązkowej 72-godzinnej kwarantanny w wybranym autoryzowanym hotelu zgodnie z dokonaną przed przyjazdem rezerwacją, którą należy przedstawić w formie papierowej po przybyciu do Panamy. Koszt pobytu w hotelu lub ewentualny koszt rezerwacji hotelu, podróżny pokrywa we własnym zakresie. Po odbyciu kwarantanny, podróżni zostaną poddani obowiązkowemu badaniu molekularnemu w kierunku Covid-19 (koszt 85 USD).

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://visitpanama.com/information/travel-guidelines/

Podróżni przed wjazdem do Panamy powinni wypełnić elektroniczne oświadczenie (Declaración Jurada) poprzez stronę: https://www.panamadigital.gob.pa/RegistroPacoViajero  podając dokładny adres pobytu w Panamie, zobowiązać się do przestrzegania wszystkich wprowadzonych obostrzeń w zakresie ochrony sanitarnej wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia Panamy oraz potwierdzić dobry stan zdrowia (bez objawów jakiejkolwiek choroby układu oddechowego).

Od 31 sierpnia 2021 r. osoby posiadające certyfikat szczepienia pełną dawką są zwolnione z obowiązku okazania przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19, pod warunkiem zarejestrowania tego faktu w elektronicznym oświadczeniu lub okazania karty szczepienia. Wymogiem jest, aby ostania dawka była podana nie później niż na 14 dni przez wjazdem na teren Panamy. Ważnym jest, aby szczepionki były uznawanymi przez Panamę (wszystkie, które są zatwierdzone przez Światową Organizację Zdrowia).

Osoby podróżujące w tranzycie przez lotnisko międzynarodowe Tocumen nie są zobowiązane do posiadania negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Nie ma ograniczeń przemieszczania się między prowincjami. Funkcjonuje transport publiczny oraz loty krajowe.

Wymagane jest noszenie maseczki w miejscach publicznych.

Aktualne informacje na temat sytuacji epidemiologicznej i restrykcji obowiązujących w kraju są dostępne na stronach:

http://www.minsa.gob.pa/

https://visitpanama.com/information/travel-guidelines/

 TEST

Od 01.11.2021 r. obowiązują następujące warunki wjazdu i pobytu:

 

 

·         Podróżni udający się do Peru nie muszą okazać negatywnego wyniku testu molekularnego na COVID-19, jeżeli zaszczepieni są przeciwko COVID-19 dwoma dawkami ( lub jedną, w przypadku szczepionek jednodawkowych) na co najmniej 14 dni przed podróżą do Peru.

·         W przypadku gdy podróżny nie jest zaszczepiony, konieczne jest okazanie negatywnego wyniku testu molekularnego, wykonanego najpóźniej 72 h przed lotem.

·         Wszyscy podróżni udający się do Peru zobowiązani są także uzupełnić wirtualną deklarację dot. stanu zdrowia,  znajdującą się na stronie: https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/.  Deklarację należy mieć ze sobą wydrukowaną lub zapisaną w telefonie, przed lotem, jak i w trakcie pobytu w Peru.   

·         Zabroniony jest wjazd do Peru podróżnych z RPA oraz osób, które przebywały na terenie tego kraju w ciągu ostatnich 14 dni. Zakaz ten nie dotyczy tylko obywateli Peru oraz cudzoziemców z prawem pobytu w Peru, którzy po przyjeździe z RPA muszą przejść obowiązkową 14 dniowa kwarantannę w miejscu zamieszkania, zakwaterowania lub tymczasowym ośrodku odosobnienia.

·         Od 10.12 wprowadzono konieczność okazywania świadectwa szczepień dwoma dawkami przed wejściem do obiektów zamkniętych użytku publicznego, jak restauracje, kina, muzea, centra handlowe, itp.

·         Zamknięte są granice lądowe i wszystkie przejścia graniczne lądowe i rzeczne między Peru a krajami sąsiednimi, tj. Ekwadorem, Kolumbią, Brazylią, Boliwią i Chile. Przejazd do Peru z tych krajów i z Peru do krajów sąsiednich możliwy jest tylko drogą lotniczą.

 

Stosowanie masek ochronnych na twarz jest obowiązkowe przy poruszaniu się po drogach publicznych jak również stosowanie podwójnych masek (jedna z nich może być materiałowa) przy wchodzeniu do obiektów, w których istnieje ryzyko zatłoczenia, takich jak m.in: centra handlowe, domy towarowe, sklepy, supermarkety, rynki, magazyny, apteki, miejsca kultu religijnego, muzea, itp. Zaleca się także stosowanie dodatkowych osłon na twarz (przyłbic) w tych obiektach, choć nie jest to obowiązkowe. Osłony na twarz, oprócz masek, są obowiązkowe w środkach transportu publicznego.

 

 

Na terenie całego kraju obowiązuje godzina policyjna – w Limie od 1.00 w nocy do 04.00 nad ranem. W innych regionach w zależności od aktualnego stopnia zagrożenia epidemiologicznego, najczęściej od 22:00 lub 23:00 do 4:00.

 

 

Oficjalne informacje nt. aktualnych restrykcji i zaleceń sanitarnych obowiązujących w Peru znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia Peru https://www.gob.pe/minsa oraz na https://www.gob.pe/institucion/minsa/colecciones/749-normatividad-sobre-coronavirus-covid-19 

 

 Peruwiańczycy, cudzoziemcy rezydenci i obcokrajowcy nierezydenci w wieku 18 lat lub starsi, których miejscem docelowym jest terytorium kraju, jako pasażerowie i niezależnie od kraju pochodzenia, muszą udowodnić, że zastosowali trzy (3) dawki szczepionki przeciw COVID-19 w Peru lub za granicą; Podobnie ludzie w wieku od 12 do 17 lat muszą udowodnić że otrzymali pierwszą i drugą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 w Peru lub za granicą. W przeciwnym razie mogą przedstawić negatywny wynik testu molekularnego z datą wyniku nie większą niż 48 godzin przed wejściem na pokład w ich punkt pochodzenia. Dzieci poniżej 12 roku życia muszą być bezobjawowe, aby wejść na pokład. Ci ludzie, którzy wykazują objawy po przybyciu na terytorium kraju należy przejść obowiązkową izolację, zgodnie z przepisami w tej sprawie. Krajowy Urząd Zdrowia jest uprawniony do wykonywania testów diagnostycznych na COVID-19 dla pasażerów przybywających do kraju, ustanowienie uzupełniających środków zdrowotnych dla przypadków pozytywnych.

 DLA PODRÓŻNYCH Z POSTOJEM LUB TRANZYTEM W STANACH ZJEDNOCZONYCH

 

1)WSZYSCY PODRÓŻNI:

W przypadku wszystkich podróżnych (zaszczepionych lub nie) podróżujących przez Stany Zjednoczone muszą spełniać wymogi wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Wszyscy podróżnych powyżej 2 roku życia, którzy są w tranzycie lub mają międzylądowanie w Stanach Zjednoczonych, nadal obowiązkowe jest wykonanie testu antygenowego (lub RT-PCR) na mniej niż 24 godziny przed wylotem (dzień przed lub dzień wyjazdu).

• Pełne szczepienie: przestrzegaj najbardziej restrykcyjnych przepisów obowiązujących między miejscem docelowym podróżnego a krajem tranzytowym.

 

2) NIESZCZEPIONE PODRÓŻNI:

Oświadczenie o ważnych powodach nie jest już wymagane (z wyjątkiem pomarańczowej strefy)

• Oświadczenie o ważnych powodach zostanie usunięte w przypadku podróżnych w wieku 12 lat i starszych, którzy są nieszczepieni lub mają niepełny harmonogram szczepień.

• Osoby niepełnoletnie poniżej 12 roku życia są również zwolnione z podania ważnego powodu.

• Jednak niezaszczepieni podróżni podróżujący między Polinezją Francuską a krajami sklasyfikowanymi w pomarańczowej strefie (w obu kierunkach) nadal podlegają oświadczeniu z ważnych powodów kontrolowanych przez przewoźnika przy wejściu na pokład.

 TEST

Podróżni muszą przedstawić jedno z poniższych:

·         Certyfikat poświadczający przyjęcie 3 dawek szczepionki przeciw COVID-19 przyjętej do użytku na terytorium Unii Europejskiej (2 dawek w przypadku szczepionki Johnson); 

LUB

·         Certyfikat poświadczający przyjęcie 2 dawek szczepionki przeciw COVID-19 przyjętej do użytku na terytorium Unii Europejskiej (1 dawek w przypadku szczepionki Johnson) w okresie 14 - 270 dni przed wjazdem na terytorium Portugalii;

LUB

·         Negatywny wynik testu antygenowego wykonanego w warunkach laboratoryjnych nie wcześniej niż 24 godz. przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii;

LUB

·         Negatywny wynik testu wykonanego techniką NAAT nie wcześniej niż 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii;

LUB

·         Certyfikat poświadczający przebycie SARS-CoV-2 w okresie 11 - 180 dni przed wjazdem na terytorium Portugalii.

 

Z powyższego wymogu zwolnione są dzieci, które nie ukończyły 12 lat.

 

 Przed przylotem należy wypełnić kartę lokalizacji pasażera.

https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-cardTEST

Ograniczenia i środki zapobiegawcze stosowane przez władze
1. Obecnie nie ma środków kontroli zdrowia publicznego dla wszystkich pasażerów podróżujących na Azory.
2. Wszyscy pasażerowie muszą przestrzegać przepisów dotyczących noszenia maski (w tym w samolotach), odległości fizycznej i higieny dróg oddechowych ustalonych przez regionalny urząd ds. zdrowia.
Należy pamiętać, że weryfikacja niezbędnej dokumentacji i/lub wymagań oraz aktualnych ograniczeń COVID-19 jest wyłączną odpowiedzialnością Pasażera.Autonomiczny Region Madery

Obecnie nie obowiązują żadne restrykcje dotyczące wjazdu na terytorium Regionu Autonomicznego Madery.

Przed podróżą na Maderę należy wypełnić kwestionariusz MadeiraSafe, osobno dla każdego pasażera, który ukończył 11 lat. Pasażerowie, którzy nie ukończyli 11 lat wpisywani są do kwestionariusza rodzica / opiekuna. Po wypełnieniu kwestionariusza pasażer otrzymuje email zawierający dane dostępu do platformy madeirasafe.com. Po zalogowaniu pasażer otrzyma kod QR, który należy przedstawić służbom imigracyjnym po przylocie na Maderę.

 

W przypadku przesiadki, obowiązują następujące obostrzenia (jak do Portugalii):

 

Podróżni muszą przedstawić jedno z poniższych:

·         Certyfikat poświadczający przyjęcie 3 dawek szczepionki przeciw COVID-19 przyjętej do użytku na terytorium Unii Europejskiej (2 dawek w przypadku szczepionki Johnson); 

LUB

·         Certyfikat poświadczający przyjęcie 2 dawek szczepionki przeciw COVID-19 przyjętej do użytku na terytorium Unii Europejskiej (1 dawek w przypadku szczepionki Johnson) w okresie 14 - 270 dni przed wjazdem na terytorium Portugalii;

LUB

·         Negatywny wynik testu antygenowego wykonanego w warunkach laboratoryjnych nie wcześniej niż 24 godz. przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii;

LUB

·         Negatywny wynik testu wykonanego techniką NAAT nie wcześniej niż 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii;

LUB

·         Certyfikat poświadczający przebycie SARS-CoV-2 w okresie 11 - 180 dni przed wjazdem na terytorium Portugalii.

 

Z powyższego wymogu zwolnione są dzieci, które nie ukończyły 12 lat.

 

 Przed przylotem należy wypełnić kartę lokalizacji pasażera.

  https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card

 

 TEST

Osoby zaszczepione są zwolnione z obowiązku okazywania negatynwgo wyniku testu na Covid.

Pozostali przybywający do RPA muszą mieć test (PCR) diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2, wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed wyjazdem. Negatywny wynik testu zwalnia z kwarantanny.

Osoby niezaszczepione mogą podróżować do wszystkich krajów Afryki Południowej pod warunkiem wykonywania testów na granicy.

W przypadku podróży z przesiadką w Niemczech - wszyscy pasażerowie w wieku sześciu lat i starsi wsiadający na pokład samolotu do Niemiec (na wylocie i powrocie) muszą przed odlotem przedstawić negatywny test Covid-19 nie starszy niż 48h. Obowiązek testowania (test PCR) dotyczy również pasażerów w tranzycie we Frankfurcie lub Monachium. Na lot powrotny test można wykonać w jednym z wielu punktów medycznych w RPA w cenie 50 EUR za test.

W zależności od przewoźnika realizującego rejs z RPA do Polski obowiązują różne wymogi wjazdowe. Szczegóły podamy w momencie potwierdzania rezerwacji.

Negatywnego wyniku testu nie muszą mieć dzieci do 6 r. życia, a przy locie z obszaru podwyższonego ryzyka i szczególnie wysokiego ryzyka ze względu na dużą liczbę zachorowań również osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy.

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ 

Nie jest wymagany.TEST

Od 15 marca osoby w pełni zaszczepione (3 dawki!) mogą wjechać na Seszele bez okazania negatywnego wyniku testu PCR

Osoby niezaszczepione i ozdrowieńcy muszą wykonać test PCR w Polsce nie wcześniej niż 72 godzin przed wylotem (przetłumaczony na język angielski).

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, konieczne jest wypełnienie deklaracji na stronie https://seychelles.govtas.com/ i opłacenie kartą kwoty 10 EUR od osoby. Koniecznie należy posiadać przy sobie druk umowy na urządzeniu elektronicznym lub w formie papierowej.TEST

Pełen cykl szczepienia zwalnia z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR.  Osoby niezaszczepione muszą okazać zaświadczenie lekarskie w języku angielskim stwierdzające negatywny wynik testu RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem lub testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed wylotem. 

 

Wycieczki objazdowe realizowane są TYLKO dla osób zaszczepionych. 

 

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

 TEST

WJAZD TYLKO DLA ZASZCZEPIONYCH!

Osoba w pełni zaszczepiona to osoba, która otrzymała najpóźniej 14 dni przed wylotem do USA:

·         dawkę akceptowanej szczepionki jednodawkowej (Johnson & Johnson);

·         drugą dawkę akceptowanej szczepionki dwudawkowej (Pfizer, Moderna);

·         pełną serię testowanej w USA szczepionki AstraZeneca lub Novavax;

·         drugą dawkę szczepienia mieszanego wykonanego zaakceptowanymi szczepionkami podanymi w odstępie minimum 17 dni.

Przykład: jeśli ostatnia dawka została przyjęta 1 października 2021 r., to pierwszym możliwym dniem rozpoczęcia podróży do USA jest 15 października 2021 r.

Potwierdzenie w formie papierowej lub elektronicznej; jeśli w języku innym niż angielski należy kontaktować się z przedstawicielem linii lotniczych.

Dla amerykańskich służb granicznych nie jest istotna data ważności wydanego w Polsce Unijnego Certyfikatu COVID”.

 

Osoby zaszczepione są zwolnione z obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu na Covid-19.

 

Osoby niezaszczepione lub nie w pełni zaszczepione nie uzyskają prawa wjazdu, chyba że należą do jednej z kategorii wyłączonych z tego obostrzenia, tj.: dzieci poniżej 18 roku życia, członkowie załóg statków powietrznych, posiadacze wiz A1, A2, C2, C3, G1-4, NATO1-4, NATO6, obcokrajowcy podróżujący na zaproszenie ONZ, osoby, którym ze względu na wiek podanie szczepionki jest niemożliwe, osoby, które posiadają medyczne przeciwskazania do otrzymania szczepionki, uczestnicy prac badawczych/testów nad szczepieniami przeciwko COVID-19, osoby, które uzyskały zgodę dyrektora CDC, członkowie sił zbrojnych i ich współmałżonkowie i dzieci, podróżni z krajów, w których dostępność szczepionek jest ograniczona posiadający wizę inną niż B1/2.

 

 

Ozdrowieńcy przedstawiają pozytywny wynik testu wykonanego na próbce pobranej w ciągu 90 dni poprzedzających podróż oraz zaświadczenie lekarskie dopuszczające podroż. Dokumentacja jeśli w języku innym niż angielski należy kontaktować się z przedstawicielem linii lotniczych.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

 

Przy wjeździe do USA zawsze podaje się adres zamieszkania oraz dane kontaktowe, niezależnie od pandemii. Podaje się je podczas odprawy lub w formie papierowej (formularz wypełniany na pokładzie samolotu).Od 17 lutego 2022 r. zniesione zostają wszystkie dotychczas obowiązujące restrykcje dla podróżnych przyjeżdżających do Szwajcarii (m.in. zniesienie obowiązku posiadania certyfikatu covidowego lub testu na SARS-CoV-2, zniesienie obowiązku rejestracji przyjazdu za pomocą formularza wjazdowego).

 TEST

Od 1 października 2022 r. szczepienie nie jest weryfikowane podczas wjazdu.

Test na Covid-19 nie jest wymagany.

Od 1 lipca nie jest też wymagana rejestracja w systemie Thailand Pass.

 TEST

Osoby w pełni zaszczepione są zwolnione z obowiązku okazania negatywnego wyniku na Covid-19. 

Osoby niezaszczepione oraz ozdrowieńcy zobowiązani są do okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na obecność Covid-19 w j.angielsku wykonanego na maksymalnie 72 godziny przed przylotem.

Na lotnisku na Zanzibarze należy wypełnić kartę informacyjną.TEST

W pełni zaszczepieni turyści mogą wjeżdżać przez lotniska w Trynidadzie I Tobago.

Obywatele niezaszczepieni będą zobowiązani do wjazdu WYŁĄCZNIE przez międzynarodowe lotnisko Piarco w Trynidadzie i będą musieli przejść obowiązkową 7-dniową kwarantannę w zatwierdzonym hotelu nadzorowanym przez państwo. Zwolnienie z kwarantanny nastąpi po otrzymaniu negatywnego testu PCR siódmego dnia.

 

W tej chwili nieszczepione osoby niebędące obywatelami danego kraju NIE będą mogły wjechać na teren Trynidadu i Tobago.

 

Od niedzieli 27 marca 2022 r. osoby dopuszczone do wjazdu do Trynidadu i Tobago będą mogły przedstawić negatywny test antygenowy wykonany NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 72 GODZINY PRZED PRZYBYCIEM DO TRYNIDADU i TOBAGO. Wszystkie inne wymagania dotyczące karnetu TT Travel pozostaną bez zmian.

 

Dzieci

Dzieci z innych krajów będą mogły wjechać, gdy ich rodzic lub opiekun zostanie w pełni zaszczepiony ORAZ pod warunkiem, że przedstawią negatywny wynik testu antygenowego wykonanego NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 72 GODZINY PRZED PRZYJAZDEM DO TRYNIDADU i TOBAGO.

 

 

Osoby są uważane za W PEŁNI ZASZCZEPIONE, jeśli minęło 14 dni od otrzymania szczepionki jednodawkowej zatwierdzonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) LUB drugiej dawki szczepionki dwudawkowej zatwierdzonej przez WHO.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

TAK, koniecznie przed wylotem należy wypełnić aplikację Travelpass na stronie: Trinidad & Tobago - Travel Authorisation (ttravelpass.gov.tt)

 • Wpisz swój adres e-mail w polu powyżej. Hasło jednorazowe (OTP) zostanie wysłane na Twój adres e-mail w celu uwierzytelnienia konta.
 • Wypełnij wymagane dane osobowe: imię i nazwisko, NUMER DOB, numer paszportu, lokalizacja itp.
 • Odpowiedz na pytania dotyczące podróży i zdrowia
 • Prześlij dokumenty, takie jak dowód szczepienia i negatywny test PCR COVID19.
  Jako w pełni zaszczepiony obywatel niebędący obywatelem będziesz musiał przesłać kartę szczepień jako dowód, że jesteś w pełni zaszczepiony.
  Wszyscy podróżni są zobowiązani do przedłożenia negatywnego wyniku testu RT-PCR z NOSOPHARYNGEAL (wymazu z nosa). Test ten powinien zostać przeprowadzony nie wcześniej niż siedemdziesiąt dwie (72) godziny przed przybyciem do Trynidadu i Tobago.
 • Przekaż swoją zgodę na serię oświadczeń
 • Po wypełnieniu wniosku otrzymasz TTravel Pass. Ta przepustka TTravel Pass będzie podlegać przeglądowi przez władze.

Otrzymanie TTravel Pass nie gwarantuje dostępu do lotu ani wjazdu do Trynidadu i Tobago. Wszyscy podróżni nadal podlegają procesom zatwierdzania linii lotniczych i organów kontroli granicznej w Trynidadzie i Tobago.TEST

Obowiązek przedstawienia certyfikatu szczepień oraz negatywnego wyniku testu Covid został zniesiony. 

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

 TEST

Brak obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku na Covid-19 oraz certyfikatu szczepień. 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

Nie jest wymagany.WIETNAM:

Przed wylotem wymagane są:

- ubezpieczenie medyczne lub podróżne obejmujące koszty leczenia Covid-19 na co najmniej 10000 USD,

- e-wiza


KAMBODŻA:

Przed przekroczeniem granicy wymagane są:

- certyfikat COVID (2 dawki), ważność: rok od 14. dnia po ostatniej dawce

Po przylocie wymagane są:

- wiza

    Test/szczepienie
Od 1 czerwca 2022 r. Włochy zniosły wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19. Nie trzeba wykonywać testów, przedkładać certyfikatów szczepienia ani wypełniać formularza lokalizacyjnego, aby wjechać do Włoch.

Obostrzenia na miejscu

Od 1 maja 2022 r. przestał obowiązywać wymóg zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych, z wyjątkiem: transportu zbiorowego, szpitali, sal sportowych, kinowych i teatralnych. Nie trzeba również okazywać certyfikatów szczepienia/ozdrowienia/negatywnego wyniku testu w celu skorzystania z usług. Podczas zwiedzania Muzeów Watykańskich zalecane jest założenie maseczki.

W zależności od regionu obowiązują mniej lub bardziej ścisłe obostrzenia/ograniczenia. Nowe standardy podróżowania

- warto znać przed podróżą

Radość z podróżowania będzie tym większa, im lepiej się do niej przygotujesz.
Zapoznaj się z nowymi standardami, a nic Cię nie zaskoczy.
I pamiętaj – to wszystko w trosce o Twoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Ogólne zasady:

 • noś maseczkę
 • pamiętaj o zachowaniu dystansu społecznego
 • dezynfekuj ręce
 • przygotuj się na pomiar temperatury
 • ogranicz bagaż podręczny
 • odpraw się online (jeżeli to możliwe)
 • wypełnij oświadczenie (jeśli przewoźnik tego wymaga)
 • zabierz zaświadczenie o wykonanym negatywnie teście na COVID-19 (ważny 72 h przed wylotem, jeśli kraj docelowy wymaga)

Wdrożone środki bezpieczeństwa:

Wszyscy pracownicy lotnisk wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, terminale posiadają oznaczenia ułatwiające zachowanie dystansu społecznego, odizolowanie pasażerów wylatujących od pasażerów przylatujących, dostęp do automatów z maseczkami, dostępne są środki do dezynfekcji, ograniczony dostęp do części infrastruktury, przestrzenie publiczne są regularnie dezynfekowane, w autobusach mogą ograniczeniailości pasażerów.


Aktualności z lotnisk:

Ogólne zasady:

 • noś maseczkę
 • dezynfekuj ręce
 • przygotuj się na pomiar temperatury
 • wypełnij kartę lokalizacji podróżnego i przekaż załodze
 • przygotuj się na ograniczenia w serwisie pokładowym (brak ciepłych posiłków, napoje i przekąski serwowane w indywidualnych opakowaniach)
 • wypełnij oświadczenie (jeśli przewoźnik tego wymaga)
 • płać wyłącznie bezgotówkowo

Wdrożone środki bezpieczeństwa:

Personel pokładowy wyposażony jest w niezbędne środki ochrony osobistej, serwis pokładowy został zmodyfikowany, przydzielanie miejsc z zachowaniem bezpiecznej odległości na lotach z mniejszą ilością pasażerów, po wylądowaniu opuszczanie samolotu będzie odbywać się stopniowo, samoloty wyposażone są w filtry typu HEPA zapewniające wysoką jakość powietrza, maszyny są dezynfekowane specjalnymi środkami biobójczymi.

Zgodnie z wytycznymi IATA stosowane są też szczegółowe instrukcje odnoście cyrkulacji powietrza na pokładach samolotów. Połowa powietrza w kabinie składa się ze świeżo dostarczonego powietrza zewnętrznego (całkowita wymiana w ciągu 3 minut), oraz połowę powietrza recyrkulacyjnego (całkowita wymiana w ciągu 2 do 3 minut). Powietrze jest pompowane z prędkością 1 m/s przez sufit do kabiny i pod siedzeniami od strony okna. W ten sposób, poziome przepływy powietrza są zminimalizowane. W ten sposób tworzą się pionowe kurtyny powietrzne, które minimalizują poziome przepływy powietrza. Obecnie klimatyzacja działa zawsze, gdy pasażerowie są na pokładzie – nawet podczas postoju na płycie lotniska.

Ogólne zasady:

 • pamiętaj o zachowaniu dystansu społecznego w miejscach publicznych
 • przygotuj się na zmniejszenie ilości stolików w restauracjach
 • zwróć uwagę na godziny dostępności restauracji i barów
 • dostęp do niektórych świadczeń (basen, SPA, mini club, animacje, itp.) może być niemożliwy lub ograniczony
 • w hotelach będą instalowane dozowniki z płynami dezynfekującymi w określonych miejscach

Wdrożone środki bezpieczeństwa:

W zależności od wymagań w danym kraju: bardziej rygorystyczne normy sprzątania pokoi, dokładnie dezynfekowane pokoju przy każdym Kliencie, wietrzenie i dezynfekcja stref i pomieszczeń wspólnych, pracownicy wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, ograniczona możliwość samoobsługowego korzystania z restauracji podczas posiłków, udostępnienie dozowników z płynami antybakteryjnymi, zmniejszenie obłożenia restauracji i barów, ograniczona samoobsługa w restauracjach i barach, objęcie kontrolą przez lokalne komórki rządowe.