Aktualne wymogi dla podróżujących

Sprawdź jakie warunki należy spełnić przed wyjazdem

Pokaż kierunki: wszystkie bez testu dla wszystkich bez testu dla zaszczepionych

TEST

Na dzień dzisiejszy Argentyna zniosła obowiązek przedstawiania negatywnego wyniku na Covid-19, pełnego cyklu szczepień lub certyfikatu ozdrowieńca. 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

 

 

 

 

-------

W przypadku wyjazdu połączonego "Argentyna i Brazylia" prosimy o zapoznanie się również z zasadami wjazdu do Brazylii. Brak obostrzeń wjazdowych. 

 TEST

Brak obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu na Covid oraz certyfikatu szczepień.

 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

Funkcjonuje w ramach obowiązkowej aplikacji monitorującej stan zdrowia – Tawakkalna.Brak obostrzeń wjazdowych. 18 kwietnia 2022 r. zniesiony został wymóg posiadania negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 oraz  certyfikatu szczepień przeciwko Covid-19 wobec osób przyjeżdżających do Australii z zagranicy. Na podróżnym spoczywa obowiązek spełnienia ewentualnych wymogów związanych z testowaniem wprowadzonych przez poszczególne linie lotnicze.

 

Przepisy różnią się w poszczególnych stanach i terytoriach, należy każdorazowo sprawdzić wymogi dotyczące ew. testowania w zależności od lotniska przylotu.

 

 

 

-------

 

W przypadku wyjazdu "Singapur - Australia - Bali" prosimy o zapoznanie się z warunkami wjazdu do Indonezji oraz Singapuru.Brak obostrzeń wjazdowych. TEST

Brak obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu na Covid.

 

 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

Podczas przekraczania granicy podróżujący muszą mieć zainstalowaną aplikację „Be Aware Bahrain”.TEST

Brak obostrzeń wjazdowych.  

TEST

Osoby zaszczepione są zwolnione z okazywania negatywnego wyniku testu na Covid-19. 

 

 

 

Pozostałe osoby nie mogą wjechać na teren Brazylii. 

 

Podróżni są zobowiązani do przedstawienia ważnego międzynarodowego zaświadczenia o pełnym szczepieniu przeciwko COVID-19 przy użyciu zatwierdzonej szczepionki. Ostatnia dawka musi być podana co najmniej 14 dni przed wyjazdem. Certyfikat musi być w języku angielskim, portugalskim lub hiszpańskim i może być drukowany lub w formie cyfrowej, wyłącznie w formacie kodu QR nie będzie akceptowane. Istnieją zwolnienia dla niezaszczepionych obywateli i rezydentów. Zatwierdzone szczepionki obejmują te zatwierdzone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pełne szczegóły można znaleźć na https://www.gov.br/anvisa/pt-br/english/updates/guidance-for-travelers-new-rules-for-entering-brazil

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

 

 

 

----------

 

 

W przypadku wyjazdu połączonego "Argentyna i Brazylia" prosimy o zapoznanie się również z zasadami wjazdu do Argentyny. TEST

Brak obostrzeń wjazdowych. 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, należy wypełnić formularz deklaracji zdrowia na stronie: https://entercroatia.mup.hr/TEST

Cypr zniósł wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19.

 

Nie ma obowiązku wykonywania testów, przedkładania certyfikatów szczepienia, wypełniania formularza lokalizacyjnego.

 

Od piątku (8.07) na Cyprze powraca obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych dla osób powyżej 12 roku życia.
Nieprzestrzeganie zasad może skutkować grzywną.

 

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

 TEST

Brak obostrzeń wjazdowych. 

Obowiązek noszenia maseczek ochronnych w zamkniętej przestrzeni publicznej oraz w środkach transportu publicznego na terenie całej Czarnogóry. Noszenie maseczek na zewnątrz nie jest wymagane pod warunkiem przestrzegania dystansu społecznego min. 2 metry.Brak obostrzeń wjazdowych. 

 TEST

Nie jest wymagany.

 

Tranzyt przez Niemcy

Wraz z wejściem w życie V rozporządzenia o zmianie Rozporządzenia o zasadach wjazdu w związku z wirusem Corona, z dniem 1 czerwca 2022 przy wjeździe do Niemiec podróżni nie są zobowiązani do posiadania zaświadczenia o zaszczepieniu lub zaświadczenia ozdrowieńca lub negatywnego wyniku testu. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31.08.2022 i dotyczy podróżnych przybywających z:

- krajów Unii Europejskich

- Islandii , Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu

- innych krajów, z których wjazd jest możliwy na podstawie oceny epidemicznej UE: Lista krajów

Podróżni z pozostałych krajów powinni posiadać zaświadczenia o zaszczepieniu (szczepionki dopuszczone w Unii Europejskiej lub inne uznane przez WHO) lub zaświadczenia ozdrowieńca lub negatywny wyniku testu.

Wyjątek: wjazd z obszaru mutacji wirusa (aktualnie nie ma ustanowionych takich obszarów).

W przypadku wjazdu z obszaru mutacji obowiązują uprzednio ustalone zasady zgłoszenia podróży, przedstawienia wyniku testu nukleinowego oraz zasada 14 dniowej kwarantanny.

Zaprzestano stosowania klasyfikowania obszarów wysokiego ryzyka.

 

Obywatele UE oraz obywatele Liechtensteinu, Szwajcarii, Norwegii i Islandii oraz członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, dzieci poniżej 18 roku życia, rodzice dzieci poniżej 18 roku życia) są zwolnieni z ograniczeń wjazdowych.

 

To samo dotyczy obywateli krajów spoza UE, którzy posiadają aktualne zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego z kraju UE lub strefy Schengen oraz członków ich najbliższej rodziny, o ile przestrzegają przepisów paszportowych i wizowych.

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, Koniecznie jest wypełnienie formularza na stronie https://eticket.migracion.gob.do/. Formularz można wypełnić w dowolnym momencie przed podróżną lecz koniecznie trzeba mieć kod QR na urządzeniu elektronicznym lub w formie papierowej ze sobą w dniu wylotu do okazania na lotnisku.TEST

Brak obowiązku przestawiania negatywnych wyników testu Covid-19 oraz certyfikatu szczepień. 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach, obowiązkowo na transferach i podczas kwaterowania, zalecane również w restauracjach hotelowych.

KOD QR / FORMULARZ

Na pokładach samolotów lecących do Egiptu rozdawane są formularze lokalizacyjne, które należy przekazać służbom po wyjściu z samolotu.Osoby zaszczepione są zwolnione z obowiązku wykonywania testu na Covid-19 przed wylotem. Podczas przekraczania granicy należy okazać dowód zaszczepienia – ze względu na brak jasnych przepisów zaleca się posiadanie zaświadczenia zarówno w formie elektronicznej, jak i wydruku.

Za osobę zaszczepioną osoba jest uznawana dwa tygodnie po drugiej dawce szczepionek: Astra Zeneca, Sinopharm, Sinovac, Moderna lub Pfizer lub po jednej dawce szczepionki Johnson and Johnson.

 

Osoby niezaszczepione- podróżni powyżej 12. roku życia muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR na COVID-19, wykonanym nie później niż w ciągu 72 godzin przed wylotem do Etiopii lub zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego RDT wykonanego nie później niż 24 godziny przez przylotem do Etiopii.

 

Ozdrowieńcy są zwolnieni z testów przez przyjazdem. Za ozdrowieńca uznawana jest osoba, która została za wyszła z choroby do 90 dni przez przylotem do Etiopii. Unijny paszport covidowy potwierdzający status ozdrowieńca jest uznawany w Etiopii.

 

Obowiązuje nakaz używania maseczek w miejscach publicznych, egzekwowany szczególnie w odniesieniu do wnętrz budynków. Brak włączeń lub osób zaszczepionych/ozdrowieńców.

 

 Osoby niezaszczepione zwolnione są z obowiązku posiadania negatywnego wynik testu RT-PCR. 

Osoby podróżujące do ZEA powinny zarejestrować swój przylot na platformie ICA.

 

 Od 1 sierpnia 2022 roku nie musisz okazywać paszportu sanitarnego/unijnego certyfikatu Covid-19 przy wjeździe do Francji.

Podróże do departamentów i terytoriów zamorskich

Jeśli podróżujesz do departamentów i terytoriów zamorskich Francji, od 1 sierpnia 2022 roku nie musisz okazywać ani paszportu sanitarnego/unijnego certyfikatu ani negatywnego wyniku testu.

Należy pamiętać, iż zależnie od sytuacji epidemicznej, lokalne władze mogą wprowadzić nowe ograniczenia.TEST

 

Brak obostrzeń wjazdowych.TEST

 

Od 20.06.2022 każda osoba przylatująca do Gruzji nie musi przedstawiać zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR oraz zaświadczenia o szczepieniu. Brak obostrzeń wjazdowych. TEST

Za osobę zaszczepioną uważana jest osoba, która przyjęła wszystkie zalecane dawki szczepionki zatwierdzonej przez WHO (jedna lub dwie dawki), a od ostatniej dawki minęło min. 14 dni.

Zaświadczenie potwierdzające szczepienie musi być sporządzone w języku angielskim. W przypadku gdy certyfikat jest sporządzony w innym języku, należy dołączyć tłumaczenie na język angielski (zaleca się posiadanie tłumaczenia przysięgłego).

 

Wymogi wobec osób zaszczepionych

Testy przed przyjazdem

Osoby w pełni zaszczepione zwolnione są z obowiązku wykonania testu RT-PCR przed podróżą. Certyfikat szczepienia w języku angielskim należy dołączyć w formacie pdf do deklaracji dotyczącej stanu zdrowia wypełnianej na stronie: https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration.

 

Osoby niezaszczepione oraz odzrowieńcy

Testy przed przyjazdem

Zaświadczenie lekarskie w języku angielskim stwierdzające negatywny wynik testu RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem.

 

Dzieci do 5. roku życia zwolnione są z obowiązku przeprowadzenia testu zarówno przed podróżą jak i po przylocie do Indii. W przypadku odnotowania u nich symptomów COVID-19, podlegają kwarantannie domowej zgodnie z ustalonym protokołem.

 

 

 

Formularz lokalizacyjny

Wszystkie osoby przylatujący]e do Indii zobowiązane są do wypełnienia deklaracji dotyczącej swojego stanu zdrowia. Aktualny formularz jest dostępny pod linkiem: https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration.Przy wjeździe na Bali wymagane jest:

-Unijny Certyfikat Szczepienia z kodem QR.

-Wiza - przywrócono obowiązek wizowy dla obywateli Polski. 

-Przed wyjazdem zainstaluj aplikację PEDULI LINDUNGI APP (pobierz ze sklepu Google lub Apple)

-Deklaracja celna wypełniona online przed wylotem z Polski na stronie https://bcngurahrai.beacukai.go.id/ecd/?h=beranda .

Realizacja tylko dla osób zaszczepionych! 

Dzieci poniżej 12 lat są zwolnione ze szczepienia - jeśli rodzice są zaszczepieni.

 

 

------

 

W przypadku wyjazdu "Singapur - Australia - Bali" prosimy o zapoznanie się z warunkami wjazdu do Indonezji oraz Singapuru.TEST

Brak obostrzeń wjazdowych. 

 TEST

Od 21.05 Izrael znosi konieczność wykonania testów zarówno przed wylotem z Polski, jak również po przylocie na terytorium Izraela zarówno dla osób zaszczepionych jak i niezaszczepionych.

Wymagane do Izreala ubezpieczenie zapewnia Ecco Holiday w cenie pakietu. 

 

 

 

W przypadku wyjazdu połączonego "Izrael z Jordanią" prosimy o zapoznanie się również z zasadami wjazdu do Jordanii. 

 

 TEST

Brak wymogów wjazdowych.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

 TEST

Osoby, które są zaszczepione na  COVID-19 trzema dawkami szczepionki, od 7 września 2022 r. zwolnione są z obowiązku wykonywania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 przed wylotem z Polski do Japonii.

W tym celu konieczne jest okazanie certyfikatu dot. zaszczepienia na COVID-19. Więcej informacji na temat akceptowanych certyfikatów znajduje się na stronie japońskiego Ministerstwa Zdrowia: https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/border_vaccine.html

 

Pozostałe osoby muszą uzyskać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS CoV-2 zrobionego w ciągu 72 godzin przed wylotem. Wynik testu musi znajdować się na stosownym formularzu:

- informacja: https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/border_test.html

- formularz: https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf

 

Dzieci do lat 18 podróżujące z trzykrotnie zaszczepionymi rodzicami lub opiekunami – są również zwolnione z obowiązku wykonywania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 przed wylotem do Japonii.

Wynik testu może znajdować się na zaświadczeniu wydanym przez dane laboratorium obowiązkowo w języku angielskim.

 MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach. W zależności od regionu obowiązują mniej lub bardziej ścisłe obostrzenia/ograniczenia. 

 Wszyscy przylatujący do Jordanii, mają obowiązek:
zarejestrowania się na stronie https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ celem uzyskania kodu QR. Kod QR należy okazać przy stanowisku nadania bagażu. Osoby bez kodu QR nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu. Z obowiązku rejestracji zwolnione są dzieci poniżej 5 roku życia.

 

Rekomendujemy zakup ubezpieczenia z klauzurą pokrywającą koszty leczenia Covid-19.

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK,
konieczne jest wypełnienie formularza, znajdującego  się w linku: https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/

 

 

 

 

W przypadku wyjazdu połączonego "Izrael z Jordanią" prosimy o zapoznanie się również z zasadami wjazdu do Jordanii. KAMBODŻA:

Przed przylotem wymagane są:

-certyfikat Covid (2 dawki), ważność: rok od 14. dnia po ostatniej dawce

-wiza

 

W przypadku wyjazdu połączonego "Wietnam-Kambodża"  prosimy o dokładne zapoznanie się również z zasadami wjazdu do Wietnamu. WAŻNE! W WYCIECZKACH OBJAZDOWYCH MOGĄ UCZESTNICZYĆ JEDYNIE OSOBY ZASZCZEPIONE!

 

Od 1 października 2022 nie jest wymagany negatywny wynik testu, szczepienia oraz przebycia Covid-19.

Formularz ArriveCAN również nie jest wymagany. W przypadku przylotów na międzynarodowe lotniska Toronto, Vancouver oraz Montreal można używać ArriveCAN, aby wypełnić deklaracje Advance CBSA.

https://travel.gc.ca/travel-covid

 

 

W przypadku wyjazdu połączonego "Kanada+USA" oraz "Nowy Jork-Waszyngton-Niagara"  prosimy o zapoznanie się również z zasadami wjazdu do Stanów Zjednoczonych.  

 TEST

NIE   Od 5 czerwca 2022 r. Curaçao zniosło wszystkie restrykcje związane z Covid 19.   Osoby przylatujące zobowiązane są jedynie do wypełnienia cyfrowej karty imigracyjnej (karty DI - Digital Immigration) online, do 7 dni przed wylotem. Karta dostępna jest na stronie: www.dicardcuracao.com

MASECZKI

NIETEST
TAK, obowiązkowy

1. Podróżni, którzy zostali w pełni zaszczepieni szczepionką zatwierdzoną przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego lub którzy otrzymali jedną z warunkowo zatwierdzonych szczepionek:
​Z kwarantanny zwolnione będą następujące kategorie:​
- podróżni w wieku 12 lat i starsi.
- dzieci poniżej 11 roku życia w towarzystwie jednego lub obojga rodziców/członków rodziny, którzy są w pełni zaszczepieni.

Przed przyjazdem:
- przeprowadź test PCR z wynikiem ujemnym w ciągu 72 godzin przed przyjazdem do Kataru (wszystkie grupy wiekowe).
- dzieci w wieku 3 lat i poniżej towarzyszące jednemu lub obojgu rodzicom, którzy są w pełni zaszczepieni, są zwolnieni.
- pasażerowie ze szczepionką warunkowo certyfikowaną muszą wykonać test przeciwciał serologicznych przed przybyciem do Kataru, a jeśli pasażer nie może wykonać testu w kraju wylotu, musi przejść kwarantannę hotelową przez 7 dni.
Po przyjeździe:
- należy pobrać i aktywować aplikację Ehteraz na swoich urządzeniach mobilnych (szczegóły poniżej)

2. Podróżni, którzy nie zostali w pełni zaszczepieni lub którzy nie uzupełnili wymaganych dawek szczepionki:​
- ta grupa (w każdym wieku) zostanie poddana kwarantannie hotelowej przez 7 dni po przybyciu do kraju.
- następujące kategorie zostaną poddane kwarantannie domowej przez 7 dni po przybyciu do kraju: podróżni posiadający wcześniej wydane wizy rodzinne, aby odwiedzić jednego z ich krewnych pierwszego stopnia mieszkających w Katarze (pod warunkiem, że przedstawią dowód związku i krajowe dane adresowe).

Przed przyjazdem:
- przeprowadź negatywny test PCR w ciągu 72 godzin przed przyjazdem do Kataru (wszystkie grupy wiekowe).
Po przyjeździe:
- szybki test antygenowy jest wymagany siódmego dnia kwarantanny, a osoba zostanie wypuszczona siódmego dnia, jeśli wynik testu na COVID-19 będzie ujemny,

Miejsca do szybkiego testowania antygenów:
- w przypadku kwarantanny hotelowej: w hotelu kwarantanny.
- w przypadku kwarantanny domowej: prywatne kliniki/szpitale zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego do przeprowadzenia tego badania.
- szybki autotest antygenu nie będzie akceptowany​

Po przylocie należy pobrać i aktywować aplikację Ehteraz na swoich urządzeniach mobilnych

Zasady aplikacji Ehteraz:
- pasażerowie przybywający do Kataru muszą pobrać i aktywować aplikację Ehteraz na swoich urządzeniach mobilnych po przybyciu do portów wejściowych Kataru. W tym celu podróżny musi posiadać:
1. karta SIM od jednego z katarskich dostawców usług (Ooredoo lub Vodafone) lub międzynarodowa karta SIM.
2. mobilne połączenie internetowe.
3. smartfon powinien obsługiwać system Android 6, nowsze wersje lub IOS 13.5 i nowsze wersje.
4. pobierz i zainstaluj aplikację na telefonie komórkowym za pośrednictwem Google Play, Apple App Store lub dowolnej wyszukiwarki internetowej.
5. karty SIM i smartfony można kupić na międzynarodowym lotnisku Hamad i na przejściu granicznym Abu Samra, jeśli pasażer nie posiada ich przed przyjazdem.​

 

Szczepienie ważne jest:

-przez 9 miesięcy od 14. dnia po podaniu drugiej dawki lub dawki przypominającej szczepionkami Pfizer, Moderna, Astra Zeneca.

-przez 9 miesięcy od 2 tygodni po pierwszej dawce szczepionki Jansen&Jansen lub przez 9 miesięcy od 7. dnia po otrzymaniu dawki przypominającej szczepionki Jansen&Jansen COVID-19.

 

 TEST

Za osobę zaszczepioną uważa się osobę, która przyjęła zalecane dawki określonej szczepionki, przy czym ostatnia dawka musi zostać przyjęta co najmniej 14 dni przed podróżą (nie wliczając daty podróży).

Osoby zaszczepione

Przy wjeździe należy przedstawić dowód szczepienia przeciwko COVID-19 (nie dotyczy dzieci poniżej 12 lat).

 

Osoby niezaszczepione

Osoby niezaszczepione muszą posiadać negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed podróżą (nie dotyczy dzieci poniżej 12 lat).

Zaświadczenie musi być w języku angielskim. 

 

 

Test antygenowy na własny koszt  dla osób przedstawiających symptomy grypy. W przypadku pozytywnego wyniku, konieczny test PCR na własny koszt.

 

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK,

Formularz lokalizacyjny obowiązuje tylko osoby przedstawiające symptomy grypy.

Formularz lokalizacyjny znajduje się na stronie: http://bit.ly/covid19moh

Przy wjeździe należy okazać wygenerowany kod QR

 Od 1 kwietnia 2022 r. osoby w pełni zaszczepione, które zarejestrowały swoją historię szczepień w systemie Quarantine COVID19 Defence (Q-Code) przed podróżą do Korei będą zwolnione z kwarantanny po przekroczeniu granicy.

W Korei Południowej uznawane są wszystkie szczepionki dopuszczone do obrotu przez WHO.

Szczepienie uważa się za zakończone po 14 dniach od przyjęcia ostatniej dawki. Po upływie 180 dni szczepienie przestaje być ważne. Za osoby w pełni zaszczepione uważa się także osoby, które przyjęły dawkę przypominającą szczepionki (tzw. booster shot). 

Konieczność wykonania testu PCR przed wjazdem do Korei dotyczy wszystkich podróżujących, niezależnie od statusu zaszczepienia (wyjątek stanowią dzieci poniżej 6 r.ż.).

Niezależnie od statusu zaszczepienia wszyscy obcokrajowcy podróżujący do Korei zobowiązani są do posiadania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 48h przed wylotem. Zaświadczenie powinno być wydrukowane, sporządzone w j. angielskim i zawierać informacje jak: imię i nazwisko (tak jak w paszporcie), data urodzenia, metoda wykonania testu, data wykonania testu, data wydania zaświadczenia, nazwa placówki w której wykonano test, wynik testu.

Dzieci poniżej 6 lat są zwolnione z obowiązku posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku COVID przed przekroczeniem granicy Korei.TEST

Brak wymogu okazywania testu oraz szczepień na Covid-19. 

 

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.W myśl nowych przepisów obowiązujących od 6.04 br. nie trzeba przedstawiać negatywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, by wjechać do kraju.

Od 06.04 br. osoby nie w pełni zaszczepione mogą wjeżdżać na Kubę.

 

Losowo wybrane osoby po przylocie są poddawane bezpłatnemu testowi PCR-RT w kierunku COVID-19. Intensywność testowania zależeć będzie od liczby lotów, zawinięć statków, a także zagrożenia epidemiologicznego w kraju pochodzenia. Jeśli uzyskany wynik testu losowego będzie dodatni, podróżny zostanie skierowany na badania zgodnie z obowiązującymi protokołami kontroli kliniczno-epidemiologicznej COVID-19.

 Brak obostrzeń wjazdowych. 

 

 TEST

Podróżni nie muszą okazywać negatywnego wyniku testu na Covid-19. Nie jest wymagane również posiadanie świadectwa szczepienia na Covid-19. 

 

Obowiązkowa kwarantanna została zniesiona. 

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK,
w ciągu 96h przed wylotem oraz ponownie przed powrotem z Malediwów Klienci zobowiązani są do wypełnienia deklaracji zdrowotnej na stronie:
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd. Deklarację należy wydrukować i zabrać dla każdego uczestnika. 

  Link do filmu z instrukcją jak wypełnić formularz: https://imuga.immigration.gov.mv/ethd

TEST

Na Maltę mogą podróżować osoby z dowolnego kraju. Obecnie nie ma wymagań dotyczących podróży COVID‑19 w odniesieniu do wjazdu na Maltę.Maroko zniosło wymogi okazywania negatywnego wyniku testu Covid-19 oraz potwierdzenia posiadania szczepienia przeciwko Covid-19. 

Przy wjeździe należy przestawić wypełnioną deklarację zdrowia. 

Deklaracja zdrowia

Potwierdzenie powyższego na tych stronach:

https://www.visitmorocco.com/pl/informacje-praktyczne/covid-19-travel-safely-to-moroccoTEST

Niezaszczepieni podróżujący z Polski muszą okazać negatywny wynik testu Test RT-PCR (NAAT) lub antygenowy (z szybkim wynikiem) wykonanego maks. na RT-PCR (NAAT) przez 72 godz., test antygenowy (z szybkim wynikiem) przez 48 godz. przed wylotem na Martynikę. W pełni zaszczepieni podróżujący z zatwierdzonym świadectwem szczepień nie muszą przedstawiać negatywnego wyniku testu na COVID-19.   Dzieci w wieku 0-12 lat są zwolnione z wymogu testu.

 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, Należy wypełnić i posiadać zaświadczenie o podróży międzynarodowej. Druk wysyłamy wraz z informacją wylotową, przed podróżą. Dokument należy wydrukować, czytelnie wypełnić i zabrać ze sobą na lotnisko.TEST

Testy oraz szczepienia na Covid nie są wymagane. 

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach

FORMULARZ

wypełniony formularz ze strony https://safemauritius.govmu.org/. Formularz wypełniamy najwcześniej 72h przed wylotem. Wygenerowany dokument trzeba wydrukować i zabrać ze sobą. 

 TEST

Brak obostrzeń.

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

 Brak obowiązku wykonania testu PCR przed podróżą – dotyczy to wszystkich kategorii podróżnych.

 Wszystkie restrykcje COVID-owe dla podróżujących do Namibii  zostały zniesione.

 TEST

Za osobę zaszczepioną uważana jest osoba, która przyjęła wszystkie zalecane dawki szczepionki zatwierdzonej do użycia w Nepalu: BioNTech Pfizer, CoronaVac., Johnson & Johnson, Moderna, Oxford, AstraZeneca, Sinopharm BBIBP, Sputnik, Covaxin, a od ostatniej dawki minęło min. 14 dni.

Zaświadczenie potwierdzające szczepienie musi być sporządzone w języku angielskim. W przypadku gdy certyfikat jest sporządzony w innym języku, należy dołączyć tłumaczenie na język angielski (zaleca się posiadanie tłumaczenia przysięgłego).

 

Osoby w pełni zaszczepione zwolnione są z obowiązku wykonywania testu przed przyjazdem do Nepalu. Konieczne jest okazanie certyfikatu szczepienia w języku angielskim. Brak kwarantanny dla w pełni zaszczepionych osób. Możliwość poddania kwarantannie osób wykazujących symptomy COVID-19.

Pamiętaj żeby przed wylotem sprawdzić również wymagania linii lotniczych.

 

Osoby niezaszczepione

Zaświadczenie lekarskie w języku angielskim stwierdzające negatywny wynik testu na obecność COVID-19 wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem do wyboru (akceptowane RT PCR, True NAAT, Gene Xpert).

Pamiętaj żeby przed wylotem sprawdzić również wymagania linii lotniczych.

Brak kwarantanny dla osób z negatywnym wynikiem testu wykonanego przed przylotem. Możliwość poddania kwarantannie osób wykazujących symptomy COVID-19.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR/FORMULARZ

Obowiązek wypełnienia formularza online zarówno przed wjazdem do Nepalu jak i przed wyjazdem opuszczeniem kraju. Oba formularze – International Online Arrival Form i International Online Departure Form dostępne są na stronie internetowej: https://www.ccmc.gov.np/TEST

Władze Omanu zniosły wszelkie obostrzenia związane z wjazdem do kraju, a także niemal wszystkie restrykcje dotyczące funkcjonowania w kraju, za wyjątkiem obowiązku noszenia maseczek w niektórych miejscach publicznych.Zniesiono obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu.

 TEST

Od 01.11.2021 r. obowiązują następujące warunki wjazdu i pobytu:

 

 

·         Podróżni udający się do Peru nie muszą okazać negatywnego wyniku testu molekularnego na COVID-19, jeżeli zaszczepieni są przeciwko COVID-19 dwoma dawkami ( lub jedną, w przypadku szczepionek jednodawkowych) na co najmniej 14 dni przed podróżą do Peru.

·         W przypadku gdy podróżny nie jest zaszczepiony, konieczne jest okazanie negatywnego wyniku testu molekularnego, wykonanego najpóźniej 72 h przed lotem.

·         Wszyscy podróżni udający się do Peru zobowiązani są także uzupełnić wirtualną deklarację dot. stanu zdrowia,  znajdującą się na stronie: https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/.  Deklarację należy mieć ze sobą wydrukowaną lub zapisaną w telefonie, przed lotem, jak i w trakcie pobytu w Peru.   

·         Zabroniony jest wjazd do Peru podróżnych z RPA oraz osób, które przebywały na terenie tego kraju w ciągu ostatnich 14 dni. Zakaz ten nie dotyczy tylko obywateli Peru oraz cudzoziemców z prawem pobytu w Peru, którzy po przyjeździe z RPA muszą przejść obowiązkową 14 dniowa kwarantannę w miejscu zamieszkania, zakwaterowania lub tymczasowym ośrodku odosobnienia.

·         Od 10.12 wprowadzono konieczność okazywania świadectwa szczepień dwoma dawkami przed wejściem do obiektów zamkniętych użytku publicznego, jak restauracje, kina, muzea, centra handlowe, itp.

·         Zamknięte są granice lądowe i wszystkie przejścia graniczne lądowe i rzeczne między Peru a krajami sąsiednimi, tj. Ekwadorem, Kolumbią, Brazylią, Boliwią i Chile. Przejazd do Peru z tych krajów i z Peru do krajów sąsiednich możliwy jest tylko drogą lotniczą.

 

Stosowanie masek ochronnych na twarz jest obowiązkowe przy poruszaniu się po drogach publicznych jak również stosowanie podwójnych masek (jedna z nich może być materiałowa) przy wchodzeniu do obiektów, w których istnieje ryzyko zatłoczenia, takich jak m.in: centra handlowe, domy towarowe, sklepy, supermarkety, rynki, magazyny, apteki, miejsca kultu religijnego, muzea, itp. Zaleca się także stosowanie dodatkowych osłon na twarz (przyłbic) w tych obiektach, choć nie jest to obowiązkowe. Osłony na twarz, oprócz masek, są obowiązkowe w środkach transportu publicznego.

 

 

Na terenie całego kraju obowiązuje godzina policyjna – w Limie od 1.00 w nocy do 04.00 nad ranem. W innych regionach w zależności od aktualnego stopnia zagrożenia epidemiologicznego, najczęściej od 22:00 lub 23:00 do 4:00.

 

 

Oficjalne informacje nt. aktualnych restrykcji i zaleceń sanitarnych obowiązujących w Peru znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia Peru https://www.gob.pe/minsa oraz na https://www.gob.pe/institucion/minsa/colecciones/749-normatividad-sobre-coronavirus-covid-19 

 

 Peruwiańczycy, cudzoziemcy rezydenci i obcokrajowcy nierezydenci w wieku 18 lat lub starsi, których miejscem docelowym jest terytorium kraju, jako pasażerowie i niezależnie od kraju pochodzenia, muszą udowodnić, że zastosowali trzy (3) dawki szczepionki przeciw COVID-19 w Peru lub za granicą; Podobnie ludzie w wieku od 12 do 17 lat muszą udowodnić że otrzymali pierwszą i drugą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 w Peru lub za granicą. W przeciwnym razie mogą przedstawić negatywny wynik testu molekularnego z datą wyniku nie większą niż 48 godzin przed wejściem na pokład w ich punkt pochodzenia. Dzieci poniżej 12 roku życia muszą być bezobjawowe, aby wejść na pokład. Ci ludzie, którzy wykazują objawy po przybyciu na terytorium kraju należy przejść obowiązkową izolację, zgodnie z przepisami w tej sprawie. Krajowy Urząd Zdrowia jest uprawniony do wykonywania testów diagnostycznych na COVID-19 dla pasażerów przybywających do kraju, ustanowienie uzupełniających środków zdrowotnych dla przypadków pozytywnych.

 DLA PODRÓŻNYCH Z POSTOJEM LUB TRANZYTEM W STANACH ZJEDNOCZONYCH

 

1)WSZYSCY PODRÓŻNI:

W przypadku wszystkich podróżnych (zaszczepionych lub nie) podróżujących przez Stany Zjednoczone muszą spełniać wymogi wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Wszyscy podróżnych powyżej 2 roku życia, którzy są w tranzycie lub mają międzylądowanie w Stanach Zjednoczonych, nadal obowiązkowe jest wykonanie testu antygenowego (lub RT-PCR) na mniej niż 24 godziny przed wylotem (dzień przed lub dzień wyjazdu).

• Pełne szczepienie: przestrzegaj najbardziej restrykcyjnych przepisów obowiązujących między miejscem docelowym podróżnego a krajem tranzytowym.

 

2) NIESZCZEPIONE PODRÓŻNI:

Oświadczenie o ważnych powodach nie jest już wymagane (z wyjątkiem pomarańczowej strefy)

• Oświadczenie o ważnych powodach zostanie usunięte w przypadku podróżnych w wieku 12 lat i starszych, którzy są nieszczepieni lub mają niepełny harmonogram szczepień.

• Osoby niepełnoletnie poniżej 12 roku życia są również zwolnione z podania ważnego powodu.

• Jednak niezaszczepieni podróżni podróżujący między Polinezją Francuską a krajami sklasyfikowanymi w pomarańczowej strefie (w obu kierunkach) nadal podlegają oświadczeniu z ważnych powodów kontrolowanych przez przewoźnika przy wejściu na pokład.

 TEST

Obecnie nie obowiązują żadne restrykcje dotyczące wjazdu.TEST

Ograniczenia i środki zapobiegawcze stosowane przez władze
1. Obecnie nie ma środków kontroli zdrowia publicznego dla wszystkich pasażerów podróżujących na Azory.
2. Wszyscy pasażerowie muszą przestrzegać przepisów dotyczących noszenia maski (w tym w samolotach), odległości fizycznej i higieny dróg oddechowych ustalonych przez regionalny urząd ds. zdrowia.
Należy pamiętać, że weryfikacja niezbędnej dokumentacji i/lub wymagań oraz aktualnych ograniczeń COVID-19 jest wyłączną odpowiedzialnością Pasażera.Autonomiczny Region Madery

Obecnie nie obowiązują żadne restrykcje dotyczące wjazdu na terytorium Regionu Autonomicznego Madery.

 

 Wszystkie restrykcje dotyczące Covid-19 dla przybywających do RPA zostały zniesione.

 TEST

Od 15 marca osoby w pełni zaszczepione (3 dawki!) mogą wjechać na Seszele bez okazania negatywnego wyniku testu PCR

Osoby niezaszczepione i ozdrowieńcy muszą wykonać test PCR w Polsce nie wcześniej niż 72 godzin przed wylotem (przetłumaczony na język angielski).

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, konieczne jest wypełnienie deklaracji na stronie https://seychelles.govtas.com/ i opłacenie kartą kwoty 10 EUR od osoby. Koniecznie należy posiadać przy sobie druk umowy na urządzeniu elektronicznym lub w formie papierowej.Kto jest uważany za osobę zaszczepioną?

Za osoby zaszczepione uważa się podróżnych, którzy co najmniej 2 tygodnie przed przyjazdem przyjęli minimalną dawkę jednej ze szczepionek WHO-EUL wymienionych poniżej i mają na to dowód szczepienia:

 • Jedna dawka szczepionki CanSinoBIO/Convidecia lub Janssen/J&J; LUB
 • Dwie dawki szczepionki AstraZeneca, Covaxin, Moderna/Spikevax lub Covishield podawane w odstępie co najmniej 24 dni; LUB
 • Dwie dawki szczepionki Novavax/Covovax/Nuvaxovid, Pfizer/BioNTech/COMIRNATY lub Sinopharm podawane w odstępie co najmniej 17 dni; LUB
 • Dwie dawki szczepionki Sinovac podawane w odstępie 13 dni; LUB
 • Mieszanina dowolnych dwóch dawek szczepionek wymienionych w pkt 1-4, podanych w odstępie co najmniej 17 dni; LUB
 • Dowolna z kombinacji szczepień wymienionych w punktach 1-5, a następnie przechorowanie COVID-19; LUB
 • Co najmniej jedna dawka dowolnych szczepionek zatwierdzonych przez WHO EUL wymienionych w punktach 1-4, przyjęta co najmniej 28 dni po pozytywnym rozpoznaniu COVID-19

 

Osoby zaszczepione

W pełni zaszczepieni podróżni mogą wjechać do Singapuru z dowolnego kraju/regionu świata bez obowiązku wykonywania testów na COVID-19.

Obowiązująca procedura przy wjeździe do Singapurze dla osób w pełni zaszczepionych:

 1. Przed przyjazdem do Singapuru należy  wypełnić deklarację, tzw. kartę SG Arrival Card (SGAC). Wypełnienie karty jest bezpłatne. Deklaracja zawiera informacje dotyczące podróży i stanu zdrowia podróżnego. Po złożeniu deklaracji podróżny otrzymuję mailem potwierdzenie, które może przedstawić podczas odprawy paszportowej i kontroli imigracyjnej.
 2. Z obowiązku wypełnienia deklaracji SGAC  są zwolnieni w pełni zaszczepieni szczepionkami COVID-19 WHO EUL obywatele Singapuru, stali rezydenci i posiadacze wiz długoterminowych wjeżdżający do Singapuru drogą lądową.

Testy po przyjeździe

Nie ma obowiązku wykonywania testu na COVID-19 po przylocie do Singapuru.

Jeśli natomiast podróżny po przylocie będzie miał objawy wskazujące na covid-19, może zostać poproszony przez urzędnika imigracyjnego o wykonanie testu na własny koszt (Test antygenowy ART - 30 SGD, test PCR - 138 SGD).

 

Osoby niezaszczepione

Testy przed przyjazdem

 1. Wszyscy podróżni urodzeni przed 2020 muszą uzyskać negatywny wynik testu na COVID-19 przed podróżą. Test PCR lub test ART należy wykonać w ciągu max 2 dni przed planowaną godziną odlotu w akredytowanym laboratorium, klinice lub placówce medycznej.

Dokument poświadczający wykonanie testu (w języku angielskim) musi zawierać: imię i nazwisko podróżnego oraz co najmniej jeden inny identyfikator osobisty, taki jak data urodzenia lub numer paszportu, negatywny wynik testu na COVID-19, datę i godzinę wykonania testu na COVID-19 oraz nazwę instytucji przeprowadzającej test na COVID-19.

Z obowiązku wykonania testu na COVID-19 przed wylotem zwolnione są osoby, które uzyskały pozytywny wyniku testu na obecność COVID-19 w okresie od 14 do 90 dni przed datą wyjazdu do Singapuru. Należy przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające odbytą infekcje.

Dodatkowo

 1. Podróżny, nie posiadający wizy długoterminowej musi wykupić przed przyjazdem ubezpieczenie w wysokości min 30 000 SGD na wypadek pokrycia kosztów leczenia związanych z COVID-19.
 2. Do 3 dni przed przyjazdem do Singapuru należy  wypełnić deklarację, tzw. kartę SG Arrival Card (SGAC). Wypełnienie karty jest bezpłatne. Deklaracja zawiera informacje dotyczące podróży i stanu zdrowia podróżnego. Po złożeniu deklaracji podróżny otrzymuję mailem potwierdzenie, które może przedstawić podczas odprawy paszportowej i kontroli imigracyjnej.

 

Ozdrowieńcy, którzy nie przyjęli wymaganej minimalnej dawki szczepionek WHO EUL COVID-19: 

Testy przed przyjazdem

Test PCR lub test ART należy wykonać w ciągu max 2 dni przed planowaną godziną odlotu w akredytowanym laboratorium, klinice lub placówce medycznej.Dokument poświadczający wykonanie testu (w języku angielskim) musi zawierać: imię i nazwisko podróżnego oraz co najmniej jeden inny identyfikator osobisty, taki jak data urodzenia lub numer paszportu, negatywny wynik testu na COVID-19, datę i godzinę wykonania testu na COVID-19 oraz nazwę instytucji przeprowadzającej test na COVID-19;

Z obowiązku wykonania testu na COVID-19 przed wylotem zwolnione są osoby, które uzyskały pozytywny wyniku testu na obecność COVID-19 w okresie od 14 do 90 dni przed datą wyjazdu do Singapuru. Należy przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające odbytą infekcje.

 

Podróżni urodzeni w dniu 1 stycznia 2010 r. lub później (tj. w wieku 12 lat i poniżej według roku urodzenia) są zwolnieni przy wjeździe do Singapuru z wszelkich  obostrzeń związanych z COVID-19.

 TEST

Pełen cykl szczepienia zwalnia z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR.  Osoby niezaszczepione muszą okazać zaświadczenie lekarskie w języku angielskim stwierdzające negatywny wynik testu RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem lub testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed wylotem. 

 

Wycieczki objazdowe realizowane są TYLKO dla osób zaszczepionych. 

 

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

 TEST

WJAZD TYLKO DLA ZASZCZEPIONYCH!

Osoba w pełni zaszczepiona to osoba, która otrzymała najpóźniej 14 dni przed wylotem do USA:

·         dawkę akceptowanej szczepionki jednodawkowej (Johnson & Johnson);

·         drugą dawkę akceptowanej szczepionki dwudawkowej (Pfizer, Moderna);

·         pełną serię testowanej w USA szczepionki AstraZeneca lub Novavax;

·         drugą dawkę szczepienia mieszanego wykonanego zaakceptowanymi szczepionkami podanymi w odstępie minimum 17 dni.

Przykład: jeśli ostatnia dawka została przyjęta 1 października 2021 r., to pierwszym możliwym dniem rozpoczęcia podróży do USA jest 15 października 2021 r.

Potwierdzenie w formie papierowej lub elektronicznej; jeśli w języku innym niż angielski należy kontaktować się z przedstawicielem linii lotniczych.

Dla amerykańskich służb granicznych nie jest istotna data ważności wydanego w Polsce Unijnego Certyfikatu COVID”.

 

Osoby zaszczepione są zwolnione z obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu na Covid-19.

 

Osoby niezaszczepione lub nie w pełni zaszczepione nie uzyskają prawa wjazdu, chyba że należą do jednej z kategorii wyłączonych z tego obostrzenia, tj.: dzieci poniżej 18 roku życia, członkowie załóg statków powietrznych, posiadacze wiz A1, A2, C2, C3, G1-4, NATO1-4, NATO6, obcokrajowcy podróżujący na zaproszenie ONZ, osoby, którym ze względu na wiek podanie szczepionki jest niemożliwe, osoby, które posiadają medyczne przeciwskazania do otrzymania szczepionki, uczestnicy prac badawczych/testów nad szczepieniami przeciwko COVID-19, osoby, które uzyskały zgodę dyrektora CDC, członkowie sił zbrojnych i ich współmałżonkowie i dzieci, podróżni z krajów, w których dostępność szczepionek jest ograniczona posiadający wizę inną niż B1/2.

 

 

Ozdrowieńcy przedstawiają pozytywny wynik testu wykonanego na próbce pobranej w ciągu 90 dni poprzedzających podróż oraz zaświadczenie lekarskie dopuszczające podroż. Dokumentacja jeśli w języku innym niż angielski należy kontaktować się z przedstawicielem linii lotniczych.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

 

Przy wjeździe do USA zawsze podaje się adres zamieszkania oraz dane kontaktowe, niezależnie od pandemii. Podaje się je podczas odprawy lub w formie papierowej (formularz wypełniany na pokładzie samolotu).

 

 

W przypadku wyjazdu połączonego "Kanada+USA" oraz "Nowy Jork-Waszyngton-Niagara"  prosimy o zapoznanie się również z zasadami wjazdu do Kanady.  Od 17 lutego 2022 r. zniesione zostają wszystkie dotychczas obowiązujące restrykcje dla podróżnych przyjeżdżających do Szwajcarii (m.in. zniesienie obowiązku posiadania certyfikatu covidowego lub testu na SARS-CoV-2, zniesienie obowiązku rejestracji przyjazdu za pomocą formularza wjazdowego).

 TEST

Od 1 października 2022 r. szczepienie nie jest weryfikowane podczas wjazdu.

Test na Covid-19 nie jest wymagany.

Od 1 lipca nie jest też wymagana rejestracja w systemie Thailand Pass.

 TEST

Osoby w pełni zaszczepione są zwolnione z obowiązku okazania negatywnego wyniku na Covid-19. 

Osoby niezaszczepione oraz ozdrowieńcy zobowiązani są do okazania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na obecność Covid-19 w j.angielsku wykonanego na maksymalnie 72 godziny przed przylotem.

Na lotnisku na Zanzibarze należy wypełnić kartę informacyjną.TEST

W pełni zaszczepieni turyści mogą wjeżdżać przez lotniska w Trynidadzie I Tobago.

Obywatele niezaszczepieni będą zobowiązani do wjazdu WYŁĄCZNIE przez międzynarodowe lotnisko Piarco w Trynidadzie i będą musieli przejść obowiązkową 7-dniową kwarantannę w zatwierdzonym hotelu nadzorowanym przez państwo. Zwolnienie z kwarantanny nastąpi po otrzymaniu negatywnego testu PCR siódmego dnia.

 

W tej chwili nieszczepione osoby niebędące obywatelami danego kraju NIE będą mogły wjechać na teren Trynidadu i Tobago.

 

Od niedzieli 27 marca 2022 r. osoby dopuszczone do wjazdu do Trynidadu i Tobago będą mogły przedstawić negatywny test antygenowy wykonany NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 72 GODZINY PRZED PRZYBYCIEM DO TRYNIDADU i TOBAGO. Wszystkie inne wymagania dotyczące karnetu TT Travel pozostaną bez zmian.

 

Dzieci

Dzieci z innych krajów będą mogły wjechać, gdy ich rodzic lub opiekun zostanie w pełni zaszczepiony ORAZ pod warunkiem, że przedstawią negatywny wynik testu antygenowego wykonanego NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 72 GODZINY PRZED PRZYJAZDEM DO TRYNIDADU i TOBAGO.

 

 

Osoby są uważane za W PEŁNI ZASZCZEPIONE, jeśli minęło 14 dni od otrzymania szczepionki jednodawkowej zatwierdzonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) LUB drugiej dawki szczepionki dwudawkowej zatwierdzonej przez WHO.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

TAK, koniecznie przed wylotem należy wypełnić aplikację Travelpass na stronie: Trinidad & Tobago - Travel Authorisation (ttravelpass.gov.tt)

 • Wpisz swój adres e-mail w polu powyżej. Hasło jednorazowe (OTP) zostanie wysłane na Twój adres e-mail w celu uwierzytelnienia konta.
 • Wypełnij wymagane dane osobowe: imię i nazwisko, NUMER DOB, numer paszportu, lokalizacja itp.
 • Odpowiedz na pytania dotyczące podróży i zdrowia
 • Prześlij dokumenty, takie jak dowód szczepienia i negatywny test PCR COVID19.
  Jako w pełni zaszczepiony obywatel niebędący obywatelem będziesz musiał przesłać kartę szczepień jako dowód, że jesteś w pełni zaszczepiony.
  Wszyscy podróżni są zobowiązani do przedłożenia negatywnego wyniku testu RT-PCR z NOSOPHARYNGEAL (wymazu z nosa). Test ten powinien zostać przeprowadzony nie wcześniej niż siedemdziesiąt dwie (72) godziny przed przybyciem do Trynidadu i Tobago.
 • Przekaż swoją zgodę na serię oświadczeń
 • Po wypełnieniu wniosku otrzymasz TTravel Pass. Ta przepustka TTravel Pass będzie podlegać przeglądowi przez władze.

Otrzymanie TTravel Pass nie gwarantuje dostępu do lotu ani wjazdu do Trynidadu i Tobago. Wszyscy podróżni nadal podlegają procesom zatwierdzania linii lotniczych i organów kontroli granicznej w Trynidadzie i Tobago.TEST

Obowiązek przedstawienia certyfikatu szczepień oraz negatywnego wyniku testu Covid został zniesiony. 

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

 TEST

Brak obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku na Covid-19 oraz certyfikatu szczepień. 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

Nie jest wymagany.WIETNAM:

Przed wylotem wymagane są:

- ubezpieczenie medyczne lub podróżne obejmujące koszty leczenia Covid-19 na co najmniej 10000 USD,

- e-wiza


 

 

W przypadku wyjazdu połączonego "Wietnam-Kambodża"  prosimy o dokładne zapoznanie się również z zasadami wjazdu do Kambodży.    Test/szczepienie
Od 1 czerwca 2022 r. Włochy zniosły wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19. Nie trzeba wykonywać testów, przedkładać certyfikatów szczepienia ani wypełniać formularza lokalizacyjnego, aby wjechać do Włoch.

Obostrzenia na miejscu

Od 1 maja 2022 r. przestał obowiązywać wymóg zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych, z wyjątkiem: transportu zbiorowego, szpitali, sal sportowych, kinowych i teatralnych. Nie trzeba również okazywać certyfikatów szczepienia/ozdrowienia/negatywnego wyniku testu w celu skorzystania z usług. Podczas zwiedzania Muzeów Watykańskich zalecane jest założenie maseczki.

W zależności od regionu obowiązują mniej lub bardziej ścisłe obostrzenia/ograniczenia. Nowe standardy podróżowania

- warto znać przed podróżą

Radość z podróżowania będzie tym większa, im lepiej się do niej przygotujesz.
Zapoznaj się z nowymi standardami, a nic Cię nie zaskoczy.
I pamiętaj – to wszystko w trosce o Twoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Ogólne zasady:

 • noś maseczkę
 • pamiętaj o zachowaniu dystansu społecznego
 • dezynfekuj ręce
 • przygotuj się na pomiar temperatury
 • ogranicz bagaż podręczny
 • odpraw się online (jeżeli to możliwe)
 • wypełnij oświadczenie (jeśli przewoźnik tego wymaga)
 • zabierz zaświadczenie o wykonanym negatywnie teście na COVID-19 (ważny 72 h przed wylotem, jeśli kraj docelowy wymaga)

Wdrożone środki bezpieczeństwa:

Wszyscy pracownicy lotnisk wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, terminale posiadają oznaczenia ułatwiające zachowanie dystansu społecznego, odizolowanie pasażerów wylatujących od pasażerów przylatujących, dostęp do automatów z maseczkami, dostępne są środki do dezynfekcji, ograniczony dostęp do części infrastruktury, przestrzenie publiczne są regularnie dezynfekowane, w autobusach mogą ograniczeniailości pasażerów.


Aktualności z lotnisk:

Ogólne zasady:

 • noś maseczkę
 • dezynfekuj ręce
 • przygotuj się na pomiar temperatury
 • wypełnij kartę lokalizacji podróżnego i przekaż załodze
 • przygotuj się na ograniczenia w serwisie pokładowym (brak ciepłych posiłków, napoje i przekąski serwowane w indywidualnych opakowaniach)
 • wypełnij oświadczenie (jeśli przewoźnik tego wymaga)
 • płać wyłącznie bezgotówkowo

Wdrożone środki bezpieczeństwa:

Personel pokładowy wyposażony jest w niezbędne środki ochrony osobistej, serwis pokładowy został zmodyfikowany, przydzielanie miejsc z zachowaniem bezpiecznej odległości na lotach z mniejszą ilością pasażerów, po wylądowaniu opuszczanie samolotu będzie odbywać się stopniowo, samoloty wyposażone są w filtry typu HEPA zapewniające wysoką jakość powietrza, maszyny są dezynfekowane specjalnymi środkami biobójczymi.

Zgodnie z wytycznymi IATA stosowane są też szczegółowe instrukcje odnoście cyrkulacji powietrza na pokładach samolotów. Połowa powietrza w kabinie składa się ze świeżo dostarczonego powietrza zewnętrznego (całkowita wymiana w ciągu 3 minut), oraz połowę powietrza recyrkulacyjnego (całkowita wymiana w ciągu 2 do 3 minut). Powietrze jest pompowane z prędkością 1 m/s przez sufit do kabiny i pod siedzeniami od strony okna. W ten sposób, poziome przepływy powietrza są zminimalizowane. W ten sposób tworzą się pionowe kurtyny powietrzne, które minimalizują poziome przepływy powietrza. Obecnie klimatyzacja działa zawsze, gdy pasażerowie są na pokładzie – nawet podczas postoju na płycie lotniska.

Ogólne zasady:

 • pamiętaj o zachowaniu dystansu społecznego w miejscach publicznych
 • przygotuj się na zmniejszenie ilości stolików w restauracjach
 • zwróć uwagę na godziny dostępności restauracji i barów
 • dostęp do niektórych świadczeń (basen, SPA, mini club, animacje, itp.) może być niemożliwy lub ograniczony
 • w hotelach będą instalowane dozowniki z płynami dezynfekującymi w określonych miejscach

Wdrożone środki bezpieczeństwa:

W zależności od wymagań w danym kraju: bardziej rygorystyczne normy sprzątania pokoi, dokładnie dezynfekowane pokoju przy każdym Kliencie, wietrzenie i dezynfekcja stref i pomieszczeń wspólnych, pracownicy wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, ograniczona możliwość samoobsługowego korzystania z restauracji podczas posiłków, udostępnienie dozowników z płynami antybakteryjnymi, zmniejszenie obłożenia restauracji i barów, ograniczona samoobsługa w restauracjach i barach, objęcie kontrolą przez lokalne komórki rządowe.